Meklēt

Pasaules Jauniešu dienu svinības 2000. gadā Pasaules Jauniešu dienu svinības 2000. gadā 

Vatikāns publicē dokumentu par PJD svinēšanu diecēzes ietvaros

Vatikānā otrdien publicēts Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija sagatavots dokuments, kurā apkopoti norādījumi par Pasaules Jauniešu dienu svinēšanu diecēzes ietvaros.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dokumenta autori aicina meklēt atbildi uz jautājumu: ko mēs varam veikt pastorālajā darbā ar jauniešiem? – teica Dorota Abdelmoula, bijusī Pasaules Jauniešu dienu Krakovā preses sekretāre. Viņa skaidroja, ka dokumenta mērķis nav uzspiest noteikumus, nosakot kādā veidā jaunajiem cilvēkiem būtu jāsvin Pasaules Jauniešu dienas svinības diecēzes ietvaros, bet gan iedvesmot viņus aktīvi piedalīties Baznīcas dzīvē. Dokumentā izcelts arī tas, ko paši jaunieši uzskata par svarīgu un auglīgu diecēžu ietvaros rīkotajos saietos, - intervijā Vatikāna radio teica Dorota Abdelmoula. Šīs svarīgās lietas ir personīgā lūgšana, kopienas ticības liecība, piederības Baznīcai apzināšanās, atklājot, ka Baznīca nav anonīma, ka tai ir konkrēta seja, ko redzam savu vienaudžu, priesteru un bīskapu sejās. Ne mazāk svarīgi ir stiprināt misionāro garu, kas spilgti atklājas Pasaules Jauniešu dienu svinībās. Pēc Dorotas Abdelmuolas domām, šī dokumenta tapšanā nozīmīga loma pieder tieši jauniešiem. Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs uzklausa jaunos cilvēkus, kontaktējas ar diecēžu bīskapiem un darbā ar jauniešiem iesaistītajām personām. Minētā institūcija cenšas saprast, ko tieši mūsdienu jaunieši meklē Baznīcā, kas viņus saista. Jaunais dokuments mudina jauniešus uzrunāt savus vienaudžus, kuri ir attālinājušies no Baznīcas, dalīties ar viņiem savā ticības pieredzē. Pasaules Jauniešu dienu svinības diecēzes ietvaros ir īpaši nozīmīgas pašai diecēzei, kā arī visu paaudžu cilvēkiem, priesteriem, konsekrētajām personām un lajiem. Svētais tēvs atgādina, ka jaunieši ir Baznīcas tagadne un nākotne. Dokuments norāda, ka bieži vienkārši un mazi soļi spēj atdzīvināt ticīgo kopienas dzīvi, un jauniešiem parādīt dzīvu un skaistu Baznīcu, ne tikai tādu, kādu viņi redz internetā.  

19 maijs 2021, 10:58