Meklēt

Svētais Jāzeps Svētais Jāzeps 

Svētā Jāzepa litānijai pievienotas jaunas invokācijas

Pāvests apstiprinājis septiņu jaunu invokāciju iekļaušanu svētā Jāzepa litānijā. Par to paziņoja Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, Svētā Jāzepa – strādnieku aizbildņa svētkos nosūtot visas pasaules Bīskapu konferenču priekšsēdētājiem speciālu vēstuli.

Tā kā pirms 150 gadiem svētais Jāzeps tika pasludināts par Vispārējās Baznīcas aizbildni, tad Vatikāns nolēma atjaunot 1909. gadā viņa godam apstiprināto litāniju, iekļaujot tajā jaunas invokācijas. Tās ir izvēlētas, balstoties uz dažiem pāvestu izteikumiem, kas spilgti raksturo svētā Jāzepa personību.

Bez tam, kā zinām, pāvests Francisks, 2020. gada 8. decembrī pasludinot Svētā Jāzepa gadu, izdeva apustulisko vēstuli “Patris corde”, kurā apraksta Jēzus audžutēva cēlos tikumus. Bīskapu konferencēm nosūtītajā dokumentā lasām, ka vēstules “Patris corde” mērķis ir “pavairot mūsu mīlestību pret šo diženo svēto, lai mūs iedrošinātu lūgt viņa aizbildniecību un atdarināt viņa tikumus un dedzību”.

Svētā Jāzepa litānijai pievienotās jaunās invokācijas ir šādas: “Pestītāja aizbildnis”, “Kristus kalps”, “Pestīšanas kalps”, “Palīgs grūtībās”, “Bēgļu, noskumušo, nabagu aizbildnis”. Pirmā ir ņemta no svētā Jāņa Pāvila II apustuliskā pamudinājuma ar tādu pašu nosaukumu “Custos Redemptoris”. Svēto Jāzepu par “Kristus kalpu” nosauca svētais Pāvils VI 1966. gada 19. martā teiktajā homīlijā, un šis otrais apzīmējums ir citēts gan Jāņa Pāvila II pamudinājumā “Custos Redemptoris”, gan arī Franciska vēstulē “Patris corde”. Trešais – “Pestīšanas kalps” – ir svētā Jāņa Hrizostoma minētais apzīmējums, ko arī citē Jānis Pāvils II. Savukārt pēdējie divi ir ņemti no pāvesta Franciska vēstules “Patris corde”.

Dievišķā Kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas vēstulē lasām, ka “Bīskapu konferences ir atbildīgas par [Svētā Jāzepa] litānijas tulkošanu un publicēšanu” savās valodās, un “šiem tulkojumiem nav nepieciešams Svētā Krēsla apstiprinājums”. Kongregācija dod Bīskapu konferencēm atļauju “ieviest arī citas invokācijas, ņemot vērā to, kā svētais Jāzeps tiek godināts viņu valstīs”. “Šādi papildinājumi un to izvietojums litānijā būtu jāveic, saglabājos tās literāro žanru”, teikts Bīskapu konferenču priekšsēdētājiem adresētās vēstules beigās.

Atgādinām, ka Svētā Jāzepa litānijā ir uzskaitītas viņa cēlās īpašības, goda tituli, tikumi, kā arī norādīts, kam viņš ir aizbildnis. Svēto Jāzepu par Vispārējās Baznīcas aizbildni pasludināja pāvests Pijs IX ar 1870. gada 8. decembrī parakstīto dekrētu “Quemadmodum Deus”.

04 maijs 2021, 15:01