Meklēt

00325_06032016.jpg

Pāvests prezentē sava garīgā skolotāja grāmatu

"Garīgo vingrinājumu centrs un forma balstās uz cilvēka iekšējo darbu, lai caur Dieva gribas izpratni atklātu būtiskākos garīgās dzīves aspektus," teica pāvests Francisks video vēstījumā, prezentējot sava garīgā skolotāja, argentīniešu jezuīta Migela Anhela Fjorito grāmatu "Meklējot un atklājot Dieva gribu".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šis darbs palīdzēs ienākt svētā Ignācija no Lojolas Garīgo vingrinājumu sirdī. Francisks skaidro, ka autora izmantotais atslēgas vārds ir palīdzēt. Tas liecina par cieņu pret cilvēku un viņa brīvību. Garīgās dzīves izaugsme ir atkarīga no cilvēka atvērtības Dievam, nevis tikai no rekolekciju vadītāja padomiem.

Tēva Migela Anhela Fjorito grāmata sastāv no garīgās lasīšanas kartēm. Pāvests to sauc par sava veida literatūras žanru. Vienā kartē ir vienas garīgās tēmas skaidrojums. Bagātīga un sarežģīta materiāla pārveidošana par viegli saprotamu un lasāmu grāmatu ir ilga darba un pārdomu rezultāts. Francisks norāda, ka tēva Fjorito grāmata palīdzēs gan tiem, kas veic garīgos vingrinājumus, gan tiem, kas tos vada. Pāvests saka:

“Svarīgi ir atrast laiku, lai sirdī sajustu gara iedvesmas un meklētu Dieva gribu attiecībā uz savu dzīvi. Šajā kontekstā man šķiet interesanti pievērst uzmanību tam, kā tiek pieņemta un padziļināta šodien modē esošā reformas koncepcija, - norāda pāvests. Veikt reformu nenozīmē atmest to, kas ir radīts. Reforma ir pielāgošanās jaunajam. Pieņemt jaunu formu nozīmē pielāgoties tam, kas ir jauns, tas ir, tam, kas piešķir dzīvību, kam ir stils, kas sevī nes kritērijus un Kunga izvēli. Reformai nav funkcionāls raksturs, tā nav arī pašpilnveidošanās, bet ir orientēta uz misiju, uz dzīves aicinājuma, kādu katrs no mums ir saņēmis no Kunga, īstenošanu.”

11 maijs 2021, 10:29