Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests lūdzas par mieru Libānā

Vissvētās Trīsvienības svētkos mēs kontemplējam mīlestības un gaismas noslēpumu - uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests atgādināja, ka 29. maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku priekšvakarā, Spānijas pilsētā Astorgā notika Pilāres Gulonas Turiadžas, Olgas Perezas Monteresinas Nunjozas un Oktāvijas Igleziasas Blanko beatifikācijas svinības. "Šīs trīs drosmīgās sievietes, sekojot Labā samarieša piemēram, steidzās palīdzēt karā ievainotajiem cilvēkiem, rūpējoties par viņiem arī tad, kad pašām draudēja nāves briesmas. Viņas tika nogalinātas naidā pret ticību. Slavēsim Kungu par jauno svētīgo sniegto evaņģēlisko liecību. Sveiksim viņas ar aplausiem!" aicināja pāvests.

Uzrunas turpinājumā Francisks norādīja, ka 1. jūlijā Vatikānā viņam paredzēta tikšanās ar visu Libānas kristīgo kopienu vadītājiem, lai diskutētu par dramatisko situāciju valstī un lūgtu no Dieva miera un izlīguma dāvanu. Šo tikšanos pāvests novēlēja Dievmātes aizbildniecībai, kura īpaši tiek godināta Harisas svētnīcā.

Svētais tēvs atgādināja, ka svētdien pasaulē tika atzīmēta multiplās sklerozes diena, bet Itālijā – Nacionālā palīdzības diena. Viņš izteica pateicību par šīm iniciatīvām, uzsverot, ka līdzcietība un tuvums ir kā dārgs balzāms, kas dziedina brūces un sniedz mierinājumu tiem, kas cieš no slimībām.

Pāvests pastāstīja, ka svētdienas rītā viņš esot ticies ar vairākiem ticīgiem, kuri atnesa viņu dialektā iztulkotu Bībeli. Tulkojumu veicis kāds cilvēks, kurš šim darbam veltījis astoņus gadus. Svēto Rakstu astoņas grāmatas pārtulkotas dialektā. Šis cilvēks pāvestam pastāstīja, ka visus šos gadus viņš ir lasījis, lūdzies un tulkojis. Francisks pateicās viņam par lielo darbu un aicināja ticīgos regulāri lasīt Bībeli, lasīt Dieva Vārdu, lai tajā smeltu spēku savai dzīvei. Pāvests atkārtoja aicinājumu vienmēr nēsāt sev līdzi Jaunās Derības, maza izmēra Evaņģēlija grāmatiņu. To var nest somā vai kabatā, lai jebkurā brīdī to varētu atvērt un lasīt. Tādā veidā mēs satiksim Jēzu. Mācīsimies no šī vīra, kas astoņus gadus veltīja darbam, lai palīdzētu tiem, kas runā dialektā. "Viņš man teica: «Es to veicu lūdzoties»", piebilda Svētais tēvs.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus no Itālijas un citām valstīm. Redzot Kanādas, Kolumbijas un Polijas karogus, Francisks mudināja īpaši lūgties par Kolumbiju. Viņš apsveica Iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Viterbo "Santi Protomartiri Romani" draudzes. Pāvests apsveica poļu ticīgos un deva savu apustulisko svētību tiem, kuri piedalās lielajā svētceļojumā uz Piekari Slonskie mariānisko svētnīcu. Novēlējis visiem jauku svētdienu, Francisks, kā ierasti, mudināja neaizmirst lūgties par viņu.

 

30 maijs 2021, 12:58