Meklēt

Ieviestas izmaiņas Bīskapu sinodes norises kārtībā

Šī gada oktobrī vietējās Baznīcās visā pasaulē sāksies sagatavošanās Bīskapu sinodes 16. kārtējai Ģenerālajai asamblejai, kuras kulminācija paredzēta 2023. gadā Vatikānā. Piektdien, 21. maijā, tika publicēts Sinodes sekretariāta izdotais dokuments, kurā izklāstīti sagatavošanās posmi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Bīskapu sinodes aizsākumi meklējami pāvesta Pāvila VI pontifikāta laikā, pēc Vatikāna II koncila. Visā vēsturē šī būs pirmā decentralizētā Sinode. Divus gadus ilgo sagatavošanās procesu iesāks pāvests Francisks ar svinīgu ceremoniju 9. un 10. oktobrī.

Ieklausīties citam citā, un visiem kopā ieklausīties Svētajā Garā – lai konkrēti un acīmredzami īstenotu šo sinodalitāti, kas jau kopš pontifikāta sākuma ir viena no Franciska prioritātēm, tika nolemts, ka nākošā Sinode notiks ne tikai Vatikānā, bet arī katrā vietējā Baznīcā visos piecos kontinentos, sekojot trīsgades posmiem, kuros ietilps klausīšanās, izšķiršana un konsultēšanās. Pirms diskutēt un pārdomāt par sinodalitāti Bīskapu sinodes laikā Vatikānā 2023. gada oktobrī, laji, priesteri, misionāri, konsekrētās personas, bīskapi, kardināli izdzīvos to personīgi – katrs savā diecēzē, savā amatā, savās instancēs.

Bīskapu sinodes sekretariāta izdotajā dokumentā lasām, ka integrāls sinodālais process pa īstam īstenosies tikai tad, ja tajā iesaistīsies vietējās Baznīcas. Tās atklāšana šī gada oktobrī notiks gan Vatikānā, gan arī katrā diecēzē. Pēc tam sekos trīs posmi – dieceziālais, kontinentālais un universālais posms. Mērķis – iesaistīt visus bīskapus un reāli uzklausīt ticīgos. 

Sinodes norises kārtība
Sinodes norises kārtība

Svētdien, 17. oktobrī, savas diecēzes bīskapa vadībā ar satikšanos, kopīgu lūgšanu un Euharistijas svinībām savu ceļu sāks vietējās Baznīcas. Šajā posmā, kas norisināsies diecēzes līmenī, tiks uzklausīta Dieva tauta. Lai visiem ticīgajiem atvieglotu iesaistīšanos šajā konsultācijas procesā, Sinodes sekretariāts nosūtīs sagatavošanās tekstu ar anketu un sava veida “vademecum”. To saņems arī Kūrijas dikastēriji, Ģenerālpriekšnieku apvienības, konsekrētās dzīves apvienības un federācijas, laju starptautiskās kustības, teoloģijas fakultātes vai universitātes.

Līdz 2021. gada oktobrim katram bīskapam savā diecēzē ir jānominē viena atbildīgā persona, kas sekotu līdzi sinodes norisei un uzturētu saikni ar Bīskapu konferenci. Savukārt Bīskapu konferencei jānominē viens pārstāvis vai grupa saziņai ar Sinodes ģenerālsekretariātu Romā. Darbs diecēzes līmenī noslēgsies ar sanāksmi un sintēzes dokumenta izstrādi, kas tiks nosūtīts uz Vatikānu. To jāizdara līdz 2022. gada aprīlim.

Otrā – kontinentālā fāze paredzēta no 2022. gada septembra līdz 2023. gada martam. Tās mērķis – diskutēt par Instrumentum laboris. Trešās – universālās fāzes kulminācija būs 2023. gada oktobrī Vatikānā notiekošā Bīskapu sinode.

22 maijs 2021, 09:43