Meklēt

Seulas arhibīskaps Seulas arhibīskaps 

Mūžībā devies Seulas arhibīskaps

Šī gada 27. aprīlī pēc ilgas slimības 89 gadu vecumā mūžībā devies Dienvidkorejas galvaspilsētas arhibīskaps, kardināls Nikolass Čeongs Jinsuks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Nikolass Čeongs Jinsuks bija arī Pjončanas diecēzes apustuliskais administrators. Seulas arhibīskaps dzimis 1931. gada 7. decembrī katoļu ģimenē. Valstī pastāvošās politiskās un sociālās krīzes dēļ viņam nācās pārtraukt mācības vidusskolā. Jaunietis kādu laiku uzskatīja sevi par ateistu, bet 1947. gadā, piedaloties Lielā gavēņa rekolekcijās, atguva ticību un atgriezās Baznīcā. 1950. gadā Jinsuks uzsācis studijas Seulas universitātē, taču atkal nācās pārtraukt abu valstu starpā uzliesmojošā kara dēļ. 1953. gadā iestājies Sonšinas Garīgajā seminārā. 1961. gadā iesvētīts par priesteri. Pastorālo darbu veicis dažādās draudzēs. Bijis Seulas arhibīskapa sekretārs un kūrijas kanclers. Studējis Pāvesta Urbāna universitātē Romā. 1970. gada 25. jūnijā pāvests Pāvils VI nominēja 39 gadus veco priesteri par Čeongjas (Dienvidkorejas vidienē) diecēzes bīskapu. Viņa kalpojuma moto Omnibus omnia  - Visu visiem. Sākumā diecēzē bija 22 draudzes, kurās strādāja seši korejiešu priesteri un 20 amerikāņu misionāri. Bīskaps dedzīgi lūdzās par aicinājumiem. Šodien pastorālo darbu veic jau 106 priesteri.

1998. gada 3. aprīlī pāvests Jānis Pāvils II nominēja Nikolasu Čeongu Jinsuku par Seulas arhibīskapu. 2006. gada 24. martā pāvests Benedikts XVI uzņēma viņu Kardinālu kolēģijā. Viņš darbojās pontifikālajās ģimenes un komunikācijas padomēs. Mūžībā aizgājušais kardināls korejiešu valodā ir iztulkojis vairākas teoloģiska satura grāmatas. Īpaši nozīmīgs darbs bija Kanonisko tiesību kodeksa sagatavošana un publicēšana korejiešu valodā.

Pēc Seulas arhibīskapa Nikolasa Čeonga Jinsuka nāves Kardinālu kolēģijā ir 223 kardināli, no kuriem 126 ir balsstiesīgi.

28 aprīlis 2021, 10:52