Meklēt

Livello-2.jpg

Krusta ceļa pārdomas sagatavoja bērni un jaunieši

2. aprīļa vakarā Svētā Pētera laukumā pāvests vadīs Krusta ceļu. Šogad pārdomas uzrakstījuši bērni un jaunieši. Krusta ceļā būs skatāmi divu Romas aprūpes centru mazo iemītnieku zīmējumi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šogad Krusta ceļa pārdomas sagatavoja skauti no Umbrijas un Ugandas svēto mocekļu Romas draudzes bērni un jaunieši. Viņu meditācijas savā vienkāršumā un konkrētumā dziļi aizkustina sirdis, liek cilvēkiem domāt un rosina vēlmi veidot taisnīgāku un labāku pasauli. Pāvesta Franciska vadītais Krusta ceļš notiks 2. aprīļa vakarā (plkst. 21.00) Svētā Pētera laukumā.

Šodien bērnu ciešanas bieži paliek neievērotas. “Mīļais Jēzu, Tu zini, ka arī mums, bērniem, ir savi krusti, kas nav ne vieglāki, ne smagāki par tiem, kurus nes pieaugušie. Tie ir īsti krusti, kuru smagumu jūtam pat naktī. Tikai Tu to zini un uztver nopietni. Tikai Tu”, raksta bērni. Viņi skaidro, ka ikdienas krusti ir bailes no tumsas, vientulība, vecāku strīdi, klases biedru apsmiešana, nabadzība, draugu nodevība un apsūdzība. Meditācijās tiek runāts par bērniem, kuriem trūkst pārtikas un izglītības, kuri tiek ļaunprātīgi izmantoti vai spiesti karot.

Krusta ceļa pārdomu autori lūdz Jēzu palīdzēt viņiem nest savas dzīves krustus, palīdzēt kļūt labākiem, būt tādiem, kādus Viņš vēlas redzēt, un pateicas par Viņa mīlestību un tuvumu. Meditācijās ir iekļautas bērnu un jauniešu dzīves liecības. Viņi runā par nevainīgo notiesāšanu un atzīšanās drosmes trūkumu, atzīst, ka ar savu rīcību var ievainot citus. Viņi atklāti stāsta par pieredzētās neveiksmes rūgtumu, par to, ka pietiek ar labu vārdu un smaidu, lai spētu piecelties un iet tālāk. Pārdomu autori runā arī par koronavīrusa pandēmijas dramatiskajām sekām. Viena no tām ir vientulība, kas šodien nomāc tik daudzus cilvēkus. “Liegums apmeklēt savus vecvecākus un tikties ar draugiem un klases biedriem rada skumjas. Vientulības skumjas brīžiem ir nepanesamas, mēs jūtamies visu “pamesti”, nespējam pat pasmaidīt. Tāpat kā Jēzus, arī mēs esam nokrituši uz zemes” – raksta Romas draudzes bērni, kuri gatavojas saņemt Pirmo svēto Komūniju un Iestiprināšanas sakramentu.

        

        

01 aprīlis 2021, 12:40