Meklēt

Vatikāna valsts sekretārs Vatikāna valsts sekretārs 

Tiešsaistes konferencē prezentēta pāvesta enciklika "Fratelli tutti"

Vatikāna valsts sekretārs tiešsaistes konferencē "Brālība, daudzpusība un miers" prezentēja pāvesta Franciska encikliku "Fratelli tutti."

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pasākumu organizēja Svētā Krēsla pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā sadarbībā ar Maltas Bruņinieku ordeni un Pontifikālo Laterāna universitāti. Kardināls Pjetro Parolins dokumentu komentēja lielo izaicinājumu kontekstā, ar kādiem šodien saskaras starptautiskā sabiedrība un visa cilvēku ģimene. Viņš uzsvēra, ka mēs nevaram pakļauties egoismam, kas ir visgrūtāk ārstējamais vīruss. Pāvesta enciklika ir efektīvs diplomātiskais instruments, kas paver ceļu brālības kultūrai, kurai jābūt starptautisko attiecību centrā, skaidroja kardināls Parolins.

Vatikāna diplomāts runāja arī par veselības aprūpes nodrošināšanu visiem cilvēkiem, migrācijas krīzi, darbavietu saglabāšanu, humāno palīdzību un atbruņošanās nepieciešamību. Viņš atgādināja, ka brālības radītā solidaritāte var mazināt nevienlīdzību starp attīstītajām valstīm un pārējo pasauli. Kardināls Parolins arī norādīja, ka solidaritāte ir atbilde uz migrantu un bēgļu skaita pieauguma radīto problēmu pasaulē. Viņaprāt, valstīm ir jāsadala atbildība par palīdzības sniegšanu vistrūcīgākajiem. Runājot par atbruņošanās nepieciešamību, Vatikāna valsts sekretārs norādīja, ka šodien ārkārtīgi lielas naudas summas tiek tērētas ieroču iegādei un cik salīdzinoši maz tiek tērēts humānajai palīdzībai. Dziļo plaisu starp nāves kultūras izplatīšanu un kalpojumu dzīvībai viņš nosauca par pasaules mēroga skandālu.

16 aprīlis 2021, 12:33