Meklēt

Santo Sepolcro Gerusalemme Santo Sepolcro Gerusalemme 

Aicinājums palīdzēt Svētajai Zemei

Katru gadu Lielajā piektdienā Baznīca vāc kolekti Svētās Zemes kristiešu atbalstam un tās svētvietu uzturēšanai. Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts adresējis visas pasaules bīskapiem vēstuli, kurā aicina ticīgos arī šogad būt nesavtīgiem un devīgiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kardināls Leonardo Sandri vēršas pie visas pasaules ticīgajiem ar aicinājumu Lielajā piektdienā atbalstīt Svētās Zemes kristiešus. Viņš skaidro, ka Svētajai Zemei domātās kolektes iniciatīvas pamatā ir pāvestu vēlme saglabāt ciešu saikni starp visiem ticīgajiem un svētvietām. “Tas ir galvenais materiālās palīdzības avots kristiešiem Svētajā Zemē un privilēģija, ko Baznīca sniedz saviem bērniem citur pasaulē, lai solidarizētos ar Tuvo Austrumu ekleziālajām kopienām”, raksta kardināls Sandri.

Apzinoties, ka 2020. gads ir bijis pārbaudījumu pilns gads visiem, Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts īpaši izceļ grūtības, ar kurām saskārās un turpina saskarties Svētā Pilsēta Jeruzaleme un skaitliski nelielā Tuvo Austrumu kristiešu saime, kura grib būt Evaņģēlija gaisma, sāls un ieraugs. 2020. gadā šo zemju kristieši piedzīvoja izolāciju, kā rezultātā tie sajutās vēl tālāki no pārējās pasaules. Viņu saites ar brāļiem un māsām no citām zemēm tika pārrautas. Tā kā pārstāja braukt svētceļnieki, daudzi kristieši zaudēja darbu. Dažās Tuvo Austrumu zemēs, kur notiek kari un kurām ir uzliktas sankcijas, pandēmijas dēļ situācija kļuva vēl smagāka. Bez tam pagājušajā gadā samazinājās arī tas ekonomiskās palīdzības apmērs, kas nāca no Svētās Zemes atbalstam paredzētās kolektes, jo daudzās zemēs bija apgrūtināta tās vākšana – skaidro kardināls.

Lai mudinātu visus šogad sniegt savu artavu, Leonardo Sandri atgādina, ka pāvests Francisks stāda priekšā Labo Samarieti kā darbīgas tuvākmīlestības un solidaritātes paraugu. Svētais tēvs bieži aicina mūs pārvarēt vienaldzību un nenovērst savu skatienu no grūtībās nonākušā brāļa vai māsas. Kardināls raksta, ka kolektei jākļūst visiem par izdevību nenovērst savu skatienu, nepaiet garām, neizlikties neredzam, ka Svēto vietu brāļiem un māsām ir vajadzīga mūsu palīdzība. Tikai pateicoties visas pasaules ticīgo atbalstam, Tuvo Austrumu kristieši spēs noturēties pretī kārdinājumam atstāt savu zemi, to draudzes varēs turpināt savu pastorālo kalpojumu, darboties kristīgās skolas un nabagi un cietēji saņemt sociālo palīdzību.

Vēstulē kardināls Sandri runā ne tikai par Tuvo Austrumu kristiešu atbalstu, bet arī par šo zemju svētvietu aizsardzību, kurai nepieciešamie tēriņi tiek daļēji segti, pateicoties šai “Pro Terra Sancta” kolektei. Mēs nevaram atteikties rūpēties arī par svētvietām, kas ir konkrēts apliecinājums Dieva Dēla Iemiesošanās noslēpumam un tam, ka Viņš no mīlestības pret mums un mūsu pestīšanas labā atdeva savu dzīvību – raksta kardināls. Vēstules noslēgumā kongregācijas prefekts atsaucas uz svētā Pāvila vārdiem Korintas kristiešiem: “Kas skopi sēj, tas skopi pļaus, bet kas sēj bagātīgi, tas arī pļaus bagātīgi, (…) jo priecīgu devēju mīl Dievs”.

Atgādinām, ka 2020. gadā Svētās Zemes kristiešu atbalstam un svētvietu uzturēšanai paredzēto ziedojumu vākšana visas pasaules dievnamos tika pārcelta no Lielās piektdienas uz 13. septembri. Šāda datuma izvēle nebija nejauša. Tā bija diena pirms Svētā Krusta pagodināšanas svētkiem, kurus Baznīca svin 14. septembrī. Gan Austrumu, gan Rietumu tradīcijā šie svētki atgādina par to, ka imperatora Konstantīna māte svētā Helēna atrada Kristus krusta relikviju. Saskaņā ar tradīciju, tas bija laiks, kad Jeruzalemē tika celta Svētā Kapa jeb Augšāmcelšanās bazilika.

Jāpiebilst, ka 2020. gada laikā, pateicoties Austrumu Baznīcu kongregācijas izveidotajam krīzes fondam, tika finansēti 303 projekti 24 valstīs.

12 marts 2021, 09:42