Meklēt

Vatikāna Radio – "evaņģelizācijas dārgakmens"

Pirms dažām dienām Vatikāna Radio svinēja 90 gadu jubileju. Svētā Krēsla Komunikācijas dikastērijs, kas apvieno visus Vatikāna medijus, tai skaitā Radio, pagājušās nedēļas laikā saņēma daudzus apsveikumus no visas pasaules – sākot ar tradicionālajām apsveikuma kartītēm un beidzot ar ierakstiem "Facebook" vai tvītiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Sirsnīgus apsveikuma un pateicības vārdus saņēmām arī mēs, latviešu redakcijas darbinieki, no mūsu klausītājiem un portāla lasītājiem Latvijā. Piemēram, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis mums adresētajā epasta vēstulē raksta: “Sveicu jūs visus jūsu un visu mūsu svētkos, vēlot daudz darba enerģijas un prieka. Lai Dievs jūs visus stiprina un svētī šinī grūtajā pandēmijas laikā. Šinī sarežģītajā laikā jūsu darbs ir ar daudzkārtīgu vērtību, kaut gan tas vienmēr ir bijis vajadzīgs Latvijai un sevišķi Latvijas katoļiem, kuri ar prieku klausās jūsu raidījumus. Paldies.”

Svētā Krēsla Komunikācijas dikastērijs saņēma apsveikumus arī no Ukrainas grieķu katoļu arhibīskapa Svjatoslava Ševčuka, armēņu katoļu Baznīcas vadītāja, Āfrikas un Madagaskaras bīskapiem, daudzām vēstniecībām, Kolumba bruņiniekiem un daudziem citiem.

Kijevas-Haličes arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks atgādina, ka Vatikāna Radio bija ļoti svarīga loma komunistu vajāšanu laikos. Apspiestajiem ukraiņu ticīgajiem šis Radio kalpoja kā spēcīgs garīgais atbalsts un uzturēja viņos vienotību ar universālo Baznīcu. Grieķu katoļu arhibīskaps atzīst, ka 90 gadu garumā “Pāvesta radio” ceļš bija un ir “patiešām iespaidīgs”. Pateicoties Radio, Kunga Vārds tiek sludināts visās zemes malās, 41 valodā. Kristīgā vēsts var aizsniegt daudzas pasaules tautas.

Atgriežoties pie Padomju varas gadiem, jāpiebilst, ka Vatikāna Radio toreiz bija liela nozīme visā plašajā Padomju savienībā, tai skaitā Latvijā. Ticīgo ģimenes pulcējās kopā pie radioaparāta, lai, neraugoties uz režīma radītajiem tehniskajiem traucējumiem, dzirdētu Svētā tēva balsi, saņemtu informāciju no Vatikāna un iegūtu jaunākās ziņas par kristiešu dzīvi citur pasaulē. Daudzās mājās tas bija kā tāds sava veida “svētbrīdis”. Radio palīdzēja stiprināt Dieva tautas ticību un visos pārbaudījumos un grūtībās aizvien dedzīgi turēties pie Kristus un Baznīcas.

Lielajā jubilejā Vatikāna Radio apsveica arī arhibīskaps Rafaels Minasjans, kurš ir Armēnijas, Krievijas, Ukrainas, Gruzijas un Austrumeiropas armēņu katoļu Baznīcas bīskaps. Viņš Vatikāna Radio dēvē par “autoritatīvu patiesības balsi pasaulē” un sveic ar jauno iniciatīvu – interneta radio izveidi.

Panāfrikas Bīskapu komitejas Komunikācijas nodaļas vadītājs, nigēriešu tautības bīskaps Emanuels Adtuajess Badežo, Āfrikas un Madagaskaras Bīskapu konferenču simpozija vārdā dēvē Vatikāna Radio par “pastorālās komunikācijas un evaņģelizācijas dārgakmeni”. Daudzu Āfrikas kontinenta zemju ticīgajiem ir iespēja to klausīties jau vairāk nekā 70 gadus. Bīskaps Badežo norāda, ka šajā laikā ne tikai miljoni afrikāņu varēja klausīties Svētā tēva mācību un iepazīties ar Baznīcas dzīvi visā pasaulē, bet arī, pateicoties Vatikāna Radio, pārējā pasaule varēja sadzirdēt Baznīcas Āfrikā balsi un iepazīt tās pieredzi. Šī sadarbība ik dienas turpinās.

Vatikāna Radio apsveica arī daudzas vēstniecības pie Svētā Krēsla. ASV, Itālijas un Francijas vēstniecība īpaši pieminēja pāvesta Pija XI 1931. gada radiovēstījumu. Turklāt Francijas vēstniecības darbinieki pateicas par to, ka visa pasaule dzird pāvestu cerības vārdus.

Itālijas Bīskapu konference izceļ Radio nozīmi digitālajā laikmetā. “Balss, ko Radio izplata līdz pat pasaules malām”, raksta minētās konferences Sociālo komunikāciju nodaļas direktors Vinčenco Korrado, “ar jaunām vibrācijām atskan šodien arī digitālajā kontinentā. Klātbūtne, kas, raugoties vēsturē, kļūst par izglītības perspektīvu”.

Savukārt Rumānijas Radio prezidents Georgika Severins atzīst, ka Vatikāna Radio lieliski izdodas izpildīt savu kopš iesākuma nosprausto mērķi izplatīt pa visu pasauli Evaņģēlija cerību.

15 februāris 2021, 11:12