Meklēt

Kardināls Kamillo Ruini Kardināls Kamillo Ruini 

Kardinālam Kamillo Ruini – 90

19. februārī savu 90. dzimšanas dienu svinēja kardināls Kamillo Ruini. Bīskapu konferences priekšsēdētājs, kardināls Gvaltiero Bassetti pateicās jubilāram par ilgo un pašaizliedzīgo kalpojumu Baznīcai Itālijā, kā arī par ieguldījumu Vatikāna II koncila mācības pieņemšanā un īstenošanā. Pateicās par viņa kalpojumu Romas diecēzei. "Jūs esat stiprinājis ekleziālās, sociālās un kultūras attiecības mūsu valstī", raksta kardināls Bassetti.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Kamillo Ruini ir dzimis 1931. gada 19. februārī Sassuolo, Redžo Emilijas reģionā, Ziemeļitālijā. 1954. gadā Romā iesvētīts par priesteri. Ruini veicis profesora pienākumus Modenas un Boloņas garīgajos semināros. Bijis ārstu un medicīnas personāla, kā arī Katoļu asociācijas kapelāns, vadījis Jāņa XXIII vārdā nosaukto kultūras centru.

1983. gada 16. maijā pāvests Jānis Pāvils II nominēja Kamillo Ruini par palīgbīskapu. Bīskapa kalpojuma moto Veritas liberabit nos – Patiesība mūs atbrīvo. 1986. gada 28. jūnijā pāvests nominēja viņu par Itālijas Bīskapu konferences ģenerālsekretāru un 1991. gada 17. janvārī par Romas diecēzes ģenerālvikāru, arhibīskapu un Svētā Jāņa Laterāna bazilikas virspriesteri. Tā paša gada 28. jūnijā Kamillo Ruini tiek uzņemts Kardinālu kolēģijā. 2005. gada aprīlī viņš piedalījās konklāvā, kurā par pāvestu tika ievēlēts kardināls Jozefs Ratcingers.

Kardināls Ruini ir piedalījies sešās Bīskapu sinodēs, bijis Jāņa Pāvila II un Benedikta XVI speciālais sūtnis dažādās svinībās gan Itālijā, gan ārzemēs, piemēram, Euharistijas kongresos Boloņā un Bari. Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētāja pienākumus Kamillo Ruini veica līdz 2007. gada 7. martam. 2010. gadā Benedikts XVI nominēja viņu par jaunizveidotās Starptautiskās komisijas Medžugorjes lietās vadītāju.

20 februāris 2021, 11:33