Meklēt

Arhibīskaps Pols Ričards Galagers Arhibīskaps Pols Ričards Galagers 

Cilvēktiesības ir jāievēro arī pandēmijas laikā

Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, adresējis video vēstījumu Apvienotajām Nācijām, brīdinot, ka ir jāievēro cilvēktiesības arī laikā, kad tiek pieņemti mēri, lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Arhibīskaps Galagers aicināja Apvienotās Nācijas “no jauna atklāt cilvēktiesību pamatu, lai tādējādi varētu tās īstenot autentiskā veidā”. Šis aicinājums tika izteikts ANO Cilvēktiesību padomes 46. sesijas laikā, kas sākās pirmdien Ženēvā. Tā notiek virtuāli un ilgs četras nedēļas.

Covid-19 pandēmija jau vairāk nekā gadu ietekmē visus dzīves aspektus, izraisot daudzu cilvēku zaudējumus un liekot apšaubīt mūsu ekonomisko, sociālo un veselības aprūpes sistēmu. Tajā pašā laikā tā ir likusi pārskatīt arī mūsu centienus aizstāvēt universālās cilvēktiesības un veicināt to ievērošanu, reizē apstiprinot to nozīmi – sacīja Vatikāna amatpersona.

Viņš atgādināja, ka, saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, visu cilvēku saimes locekļu cieņas un vienlīdzīgo un neaizskaramo tiesību atzīšana ir pamats brīvībai, taisnīgumam un mieram. Katra persona ir jau no dabas apveltīta ar neizmērojamu cieņu. Tā ir objektīva patiesība, neatkarīga ne no laika, ne vietas, ne kultūras, ne vides. Cilvēktiesības ir beznosacījuma tiesības. Tās nav šķiramas no universālām vērtībām.

Sabiedrības veselības aizsardzības aizsegā daži varasiestāžu noteiktie mēri aizskar cilvēktiesību brīvu īstenošanu – atzina arhibīskaps Galagers. Pašreizējā krīze ir īpaši smagi skārusi daudzus visneaizsargātākos cilvēkus – vecos ļaudis, migrantus, bēgļus, iekšējos bēgļus un bērnus. Ierobežot cilvēktiesības, lai aizsargātu sabiedrības veselību, drīkst tikai striktas nepieciešamības gadījumā – viņš uzsvēra. Turklāt šiem ierobežojumiem jābūt proporcionāliem situācijai, tie nedrīkst būt diskriminējoši un tos var noteikt tikai tad, ja nekādi citi veidi nav iespējami.

Tādēļ Svētais Krēsls grib atkārtoti uzsvērt, ka ir steidzami jāaizsargā tiesības uz domas, sirdsapziņas un reliģijas brīvību. Šajā sakarā arhibīskaps Galagers aicināja politiķus kopā ar reliģiju līderiem strādāt pie tā, lai veicinātu reliģijas un sirdsapziņas brīvību. Globālā reakcija uz Covid-19 pandēmiju parāda, ka šī stingrā reliģijas brīvības izpratne šobrīd sagrūst – pauda nemieru Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm. Lai stātos pretī mums draudošajām briesmām, pēc viņa domām, ir jāiet tālāk par to, kas mūs šķeļ. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku “Fratelli tutti”, viņš norādīja, ka ir jāatzīst katras personas cieņa, lai tādējādi veicinātu “universālo ilgu pēc brālības atdzimšanu”. Arhibīskaps Galagers aicināja izmantot šīs krīzes priekšrocības, lai no jauna pieaugtu atbildībā visas pasaules līmenī, veicinātu uz taisnīguma balstītu solidaritāti, mieru un vienotību. Tāds ir Dieva plāns attiecībā uz mūsu pasauli.

23 februāris 2021, 18:06