Meklēt

Arhibīskaps Oskars Riccato - Vatikāna Labdarības biroja vadītājs no 1989. līdz 2007. gadam Arhibīskaps Oskars Riccato - Vatikāna Labdarības biroja vadītājs no 1989. līdz 2007. gadam 

Euharistija – kristīgās dzīves vitālais centrs

Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins pāvesta vārdā nosūtīja līdzjūtības vēstuli Padujas bīskapam sakarā ar arhibīskapa Oskara Riccato aiziešanu mūžībā. Laika posmā no 1989. līdz 2007. gadam arhibīskaps Riccato bija Vatikāna Labdarības biroja direktors.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Paduja ir mūžībā aizgājušā arhibīskapa dzimtā vieta. Svētais tēvs izsaka līdzjūtību viņa ģimenes locekļiem un vietējās diecēzes kopienai, un ar pateicību piemin viņa nesavtīgo un pazemīgo kalpošanu Baznīcai. Francisks īpaši izceļ viņa rūpes par savu iekšējo dzīvi un vistrauslākajām personām. Telegrammā Parolins apliecina, ka pāvests lūdzas par mirušā Baznīcas gana dvēseli un dod visiem sērotājiem savu apustulisko svētību.

Arhibīskaps Riccato nomira 11. janvārī, bet viņa bēru ceremonija notika 16. janvārī. Tās laikā homīliju teica Padujas emeritētais bīskaps Antonio Matiacco, kurš labi pazina aizgājēju. Viņš pastāstīja, ka arhibīskaps piedzima ģimenē ar dziļām kristīgām saknēm un nekavējoties atbildēja Kunga aicinājumam, pilnīgi veltot sevi kalpošanai Dievam un Baznīcai. Viņam kopš jaunības atmiņā ir palikusi priekšzīme, ko šis dedzīgais dvēseļu gans atstāja lūdzoties, kad vēl bija Mazā semināra vicerektors. “Ja es joprojām glabāju šo tēlu, tad tas ir tādēļ, ka viņš mani iespaidoja”, sacīja Matiacco. “Viņš bija tas, kurš lūdzas, nometies ceļos, un klusā adorācijā: lūk, ko es par viņu sapratu”.

Vēlāk, kalpojot universālajai Baznīcai, viņa dvēseles apvāršņi paplašinājās līdz pasaules un Baznīcas problēmām. Strādājot līdzās pāvestiem un veicot evaņģēliskās tuvākmīlestības kalpojumu, viņš izcēlās ar savu kompetenci, neatlaidību, pazemību un iekšējo brīvību – norādīja Padujas emeritētais bīskaps.

Taču kur arhibīskaps Riccato smēla spēku savai kalpošanai? Sprediķotājs atgādināja, ka centrālo vietu viņa garīgajā dzīvē ieņēma Euharistija, dziļā vienotības saikne ar Kungu Jēzu, un atzina, ka būtu svarīgi, lai arī mēs pārdomātu par Euharistijas neizmērojamo vērtību. Euharistija ir kristīgās dzīves vitālais centrs – viņš uzsvēra. Padujas emeritētais bīskaps arī brīdināja, ka liegšana šajā pandēmijas laikā piedalīties Svētajā Misē vai piedalīšanās iespēju ierobežošana var nest lielu zaudējumu. Kristīgo dzīvi ir visu laiku jādzīvina, un Jēzus mums dāvāja Euharistiju, lai mums būtu mūžīgā dzīve, kas iesākās jau šīs zemes virsū un turpināsies debesīs. Mums jābaidās, ka Euharistiskās komūnijas trūkums var izraisīt kristīgās un ekleziālās dzīves novājināšanos. Tāpēc visiem spēkiem ir jācenšas, lai kādus upurus tas arī prasītu, Kunga dienā reāli piedalīties Euharistijā.

Atgādinām, ka kopš 2013. gada 3. augusta Vatikāna Labdarības biroju vada poļu tautības kardināls Konrāds Krajevskis. Pirms diviem mēnešiem, atzīmējot 4. Vispasaules trūkumcietēju dienu, viņš intervijā Vatikāna medijiem uzsvēra, ka Covid-19 pandēmija mūs aicina aktivizēt žēlsirdības fantāziju, lai steigtos palīdzēt sabiedrības atstumtajiem.

18 janvāris 2021, 11:01