Meklēt

Priesteri Priesteri 

Ziemassvētkos priesteri varēs svinēt četras Mises

Euharistija ir "visas kristīgās dzīves avots un virsotne", skaidro Katoliskās Baznīcas katehisms.

Vatican News

Trešdien, 16. decembrī, Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija izdevusi dekrētu, kurā noteikts, ka Kristus dzimšanas svētkos (25. decembrī) katoļu priesteri varēs svinēt četras svētās Mises, lai atvieglotu ticīgajiem līdzdalību svinībās. Tas ir spēkā arī 1. janvārī un Kunga Epifānijas svētkos (6. janvārī). Dekrētu parakstījuši kongregācijas prefekts kardināls Roberts Sara un arhibīskaps Arturs Roke, minētās institūcijas sekretārs.

17 decembris 2020, 13:02