Meklēt

Pāvests Francisks un kardināls Kurts Kohs Pāvests Francisks un kardināls Kurts Kohs 

Vatikāns izdevis jaunu dokumentu par ekumenismu

Piektdien, 4. decembrī Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome izdevusi dokumentu par Katoliskās Baznīcas darbību ekumenisma jomā.

Vatican News

"Bīskaps un kristiešu vienotība: ekumenisma ceļvedis" – tāds ir 4. decembrī Vatikānā prezentētā dokumenta nosaukums. Preses konferencē, kas notika tiešsaistē, uzstājās Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes vadītājs kardināls Kurts Kohs, Bīskapu kongregācijas prefekts kardināls Marks Ouelets, Tautu evaņģelizācijas kongregācijas prefekts kardināls Luiss Antonio Tagle un Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts kardināls Leonardo Sandri.

Vatikāna paziņojumā uzsvērts, ka dokumenta mērķis palīdzēt katoļu bīskapiem veicināt kristiešu vienotību caur savu kalpojumu. "Ekumenisma ceļvedis" klajā nāk Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes dibināšanas 60. gadadienā. Atgādinām, ka minēto institūciju nodibināja svētais pāvests Jānis XXIII 1960. gadā. Apstiprinot "ekumenisma ceļvedi", pāvests Francisks pauda cerību, ka tas palīdzēs bīskapiem veikt savu misiju ekumenisma jomā. Jaunais dokuments ir sadalīts divās daļās: "Ekumenisma veicināšana Katoliskajā Baznīcā" un "Katoliskās Baznīcas attiecības ar citiem kristiešiem". Garīgais ekumenisms ir ekumeniskās kustības dvēsele. Mīlestības dialogs veicina tikšanās kultūru, patiesības dialogs palīdz meklēt patiesību par Dievu un cilvēku, bet dzīvības dialogs ietver dažādas sadarbības iespējas ar citiem kristiešiem. Jaunajā dokumentā ietvertās vadlīnijas ir balstītas uz Vatikāna II koncila Dekrētu par ekumenismu Unitatis redintegratio; svētā Jāņa Pāvila II encikliku Ut unum sint un diviem Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes dokumentiem.

04 decembris 2020, 12:51