Meklēt

Tezē ekumeniskā kopiena Tezē ekumeniskā kopiena 

Pāvesta vēstījums 43. Eiropas jauniešu tikšanās dalībniekiem

Pāvests Francisks uzrakstījis vēstuli Tezē kopienas rīkotās 43. Eiropas tikšanās dalībniekiem. Ikgadējais ekumeniskais pasākums tiešsaistē notiek no 27. decembra līdz 1. janvārim.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina parakstītajā vēstulē Svētais tēvs aicina Eiropas jauniešus nepapildināt to cilvēku rindas, kuri sēj bailes un izmisumu, kas vājina augšāmcēlušā Kristus dāvāto cerību. "Jēzus jaunie mācekļi ir aicināti cerēt. Cerība viņiem palīdzēs drosmīgi sekot Kristum, sniedzot palīdzību sabiedrības visvājākajiem locekļiem", lasām vēstulē.

Svētais tēvs pauž prieku par iespēju "domās un lūgšanās" pievienoties Tezē rīkotās tikšanās dalībniekiem. Viņš atzīst, ka pandēmijas radītā ārkartas situācija neļauj fiziski satikties. Šajā laikā jaunieši ir aicināti būt radošiem, lai, neskatoties uz attālumu, viņi varētu sazināties ar  komunikācijas līdzekļu starpniecību.

"Lai šīs dienas, kas piepildītas ar kopīgām lūgšanām un savstarpēju atbalstu ticībā, palīdz jums stiprināt cerību nākotnei", novēl pāvests. Fakts, ka jaunieši satiekas, kaut arī tikai virtuāli, norāda uz cerības ceļu. "Neviens pats nevar tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, tāpēc mums ir nepieciešama atbalstoša un izpalīdzīga kopiena, kurā mēs viens otram palīdzam skatīties un iet uz priekšu", skaidro pāvests.

Francisks mudina virtuālās tikšanās dalībniekus piepildīt savas sirdis ar drosmi un cerību, kas palīdzēs iziet no savas komforta zonas, no redzesloka sašaurinošām garantijām un kompensācijām, lai atvērtos lielajiem ideāliem, kas dzīvi padara skaistāku un cienīgāku. Vēstules beigās Svētais tēvs novēl jauniešiem turpināt attīstīt tikšanās un brālības kultūru, kopīgi ejot uz cerības horizontu, ko paver Kristus augšāmcelšanās.

29 decembris 2020, 09:25