Meklēt

Kardināls Semeraro lūdzas pie Pāvila VI kapa Kardināls Semeraro lūdzas pie Pāvila VI kapa 

Kardināls Semeraro: "Tie, kuri seko Kungam, vienmēr sāk no jauna"

28. novembrī Vatikānā notika Konsistorijs, kura laikā Kardinālu kolēģijā tika uzņemti trīspadsmit jauni kardināli no dažādām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jauno kardinālu vidū ir arī Albano diecēzes bīskaps Marčello Semeraro. Viņaprāt, tie, kuri iecelti augstos amatos, ir vairāk pakļauti riskam pazaudēt evaņģēlisko ceļu. "Vai varam sekot Jēzum, pārstājot raudzīties uz Viņu? Tas nozīmē novirzīties no pareizā ceļa” - intervijā Vatikāna radio teica kardināls Semeraro.

Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts atzina, ka viņš labi apzinās grūtības, ar kādām nāksies saskarties savā jaunajā kalpojumā, un tāpēc tūlīt pēc Konsistorija viņš devās pie Pāvila VI kapa, lai no svētā pāvesta izlūgtu stiprinājumu misijas veikšanā. "Es ļoti cienu šo pāvestu. Sešpadsmit gadus es biju Albano diecēzes bīskaps, tās diecēzes, kas ar lielu mīlestību glabā pāvesta Montini klātbūtnes zīmes. Viņš nomira šīs diecēzes teritorijā, Kastelgandolfo rezidencē. Es vēlējos klusi sarunāties ar viņu" - sacīja kardināls Semeraro, piebilstot, ka viņu stiprina arī svētā Jāņa XXIII vārdi, kurus Ronkalli savas nominācijas dienā ierakstīja dienasgrāmatā.

“Es bieži domāju par to, ko šādā situācijā rakstīja Andželo Ronkalli, svētais Jānis XXIII, kad 1952. gada novembra beigās lielā slepenībā saņēma ziņu par savu nomināciju. Es vēlreiz pārlasīju viņa vārdus un centos šajās dienās, īpaši Konsistorija laikā, tos padarīt par savējiem – skaidroja kardināls Semeraro. - Pāvests Jānis XXIII atkārtoja savu bīskapa kalpojuma devīzi «oboedientia et pax» («paklausība un miers»), un vēlāk piebilda: «es darīšu tā, kā to darīja svētais Jāzeps, kurš savam mazajam ēzelītim parādīja jaunu ceļa virzienu». Līdz šim es veicu bīskapa kalpojumu, bet tagad pāvests aicina mani uz cita veida sadarbību. To es daru ar vislielāko prieku, apzinoties, ka man tas ir jauns sākums. Tie, kuri seko Kungam, vienmēr sāk no jauna.”

07 decembris 2020, 10:43