Meklēt

Vatikāna institūciju darbinieki tiekas ar pāvestu Vatikāna institūciju darbinieki tiekas ar pāvestu 

Francisks Vatikāna darbiniekiem: neviens nedrīkst zaudēt darbu

"Katrs no jums ir aicināts dot no sevis pašu labāko, lai Svētā Krēsla darbība būtu efektīva evaņģelizācijas un personas cieņas veicināšanā", uzrunājot Vatikāna institūciju darbiniekus un viņu ģimenes, teica pāvests. Pirmsvētku tikšanās norisinājās Pāvila VI vardā nosauktajā audienču zālē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests pateicās darbiniekiem par uzticīgo kalpojumu Svētajam Krēslam. Pandēmijas izraisītā krīze skar ne tikai veselības, bet arī ekonomikas jomu. Neskaitāmas ģimenes un institūcijas cieš ekonomiskās grūtības. Ar šādām grūtībām saskaras arī Svētais Krēsls. Tas meklē risinājumus nestabilās situācijas pārvarēšanai. Runa ir par Vatikāna darbinieku likumīgo vajadzību ievērošanu. "Mums ir jāpieliek visas pūles, lai ar savu labo gribu un pacietību spētu pārvarēt šo smago brīdi", uzsvēra Francisks.

Ziemassvētki ir prieka un cerības svētki, jo "mums ir dzimis Jēzus", atgādināja Francisks. Mēs esam aicināti iet un meklēt Pestītāju, cenšoties pārvarēt savas sirds noslēgtību, garlaicību, apātiju, vienaldzību un bailes, īpaši šajā ārkartas situācijā, kurā ir grūti atgūt dzīvesprieku un ticību. Sekojot Betlēmes ganiem, mēs esam aicināti no jauna atklāt, pārdomāt un sludināt Ziemassvētku noslēpumu.

Uzrunas gaitā pāvests skaidroja šo darbības vārdu nozīmi. Šodien ir svarīgi no jauna atklāt Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Viņa piedzimšana ir vislielākais notikums cilvēces vēsturē. Tas ir praviešu sludinātais notikums, par kuru tiek runāts arī šodien. Kāda ir vēsturiska personība, par kuru runā tāpat kā par Jēzu? Ir pagājuši divdesmit gadsimti, un Jēzus vienmēr ir dzīvs. Un tie, kas novēršas no Viņa, ar savu rīcību dod vēl vienu liecību par Jēzu: bez Viņa cilvēks grimst ļaunuma, grēka, netikumu, egoisma, vardarbības un naida purvā. Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums. Lūk, šis ir notikums, kas mums ir jāatklāj no jauna, teica Francisks.

Dieva maigā mīlestība atklājās Bērnā Jēzū. Kurš no mums nav izjutis maigumu maza bērna priekšā? – jautāja pāvests. Bērnā Jēzū Dievs atklāj savu mīlestību, labestību un lēnprātību. Mēs varam mīlēt Viņu no visas sirds. Viņš vēlas mūs glābt. Ko nozīmē tikt izglābtam? Tas nozīmē ieiet Dieva dzīvē un kļūt par Viņa pieņemtiem bērniem caur Kristības sakramentu. Tāda ir Ziemassvētku nozīme: Dievs kļūst par cilvēku, lai mēs varētu kļūt par Dieva bērniem. Vissvētās Trīsvienības Otrā Persona kļūst par cilvēku, kļūst par pirmdzimto brāli daudzu brāļu vidū. Dieva Dēls nokāpa no debesīm, lai mūs vestu uz debesīm.

Svētais tēvs skaidroja, ka, kontemplējot šo noslēpumu, mūsos dzimst vēlme to nodot tālāk. Lūkass raksta: "Gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts". Gani atgriezās savā ikdienā. Arī mums jāatgriežas savā ikdienas dzīvē. Ziemassvētki paies, un mums ir jāatgriežas ģimenes dzīvē un darbā iekšēji atjaunotiem, slavējot Dievu par visu, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Mums ir jānes Labā vēsts pasaulē. Jēzus ir mūsu Pestītājs, un to ir jāpasaka visiem. To jādara ar saviem vārdiem un dzīves liecību, bet pirmām kārtām ar prieku un mīlestību, kas dzimst no ticības. Dzīvot ar prieku par spīti visam un pāri visam. Ģimenē un darba vietā ne vienmēr ir viegli uzturēt mierīgas attiecības, jo katra cilvēka jūtīgums un raksturs ir atšķirīgs. Tomēr grūtības un ciešanas nevar aptumšot Ziemassvētku gaismu, kas rada dziļu prieku, ko nekas un neviens mums nevar atņemt, teica pāvests. 

21 decembris 2020, 13:24