Meklēt

Siksta kapelas koris Siksta kapelas koris 

Siksta kapelas korim jauns vadītājs

2019. gada janvārī Francisks ar Apustulisko vēstuli Motu proprio formā Siksta kapelas kori iekļāva pāvesta Liturģisko ceremoniju nodaļā. Siksta kapelas korim vienmēr ir bijusi tieša saikne ar lielākajām pāvestu vadītajām svinībām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

22. novembrī, svētās Cecīlijas, baznīcas mūzikas aizbildnes piemiņas dienā par slavenā Siksta kora vadītāju tika nominēts 58 gadus vecais brazīliešu priesteris Markos Isola Pavans. Viņš dzimis 1962. gada 23. oktobrī Sanpaulu. 1996. gada 29. jūnijā iesvētīts par priesteri. Mācījies Sanpaulu mūzikas skolā, Ņujorkas un Londonas mūzikas akadēmijās. Piedalījies un uzvarējis daudzos vietējā un starptautiskā mēroga konkursos. 1991. gadā priesteris Pavans ieradās Itālijā, lai turpinātu savu māksliniecisko darbību. Viņa kontā ir vairāki mūzikas albumi. Uzstājies koncertos Brazīlijā, Itālijā, Vācijā un citās valstīs. Siksta kapelas koris dibināts 1471. gadā. Tajā dzied 20 pieaugušie un 35 zēni vecumā no deviņiem līdz 13 gadiem.

24 novembris 2020, 11:15