Meklēt

Kardināls Luiss Antonio Tagle Kardināls Luiss Antonio Tagle 

Kardināls Tagle mudina lasīt encikliku "Fratelli tutti"

Pāvesta Franciska enciklika "Fratelli tutti" var mums iemācīt patiesi un konkrēti mīlēt bez aizspriedumiem, – saka Tautu evaņģelizācijas kongregācijas prefekts.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Luiss Antonio Tagle skaidro, ka pāvesta Franciska enciklika "Fratelli tutti" ir kļuvusi par "Caritas Internationalis" ceļvedi. Pirms dažām dienām šī lielākā labdarības organizācija pasaulē rīkoja starptautisku vebināru par enciklikas nozīmi Baznīcas karitatīvajā darbībā. Kardināls Tagle uzsvēra, ka enciklikā pāvests sniedz konkrētas atbildes uz pašreizējo situāciju pasaulē un norāda, ka arvien vairāk cilvēku cieš mīlestības trūkuma, individuālisma un noslēgtības dēļ.

"Mums vajadzētu justies sarūgtinātiem par sekām, kādas noslēgtā pasaule rada cilvēkam un viņa nākotnei" – atzīst "Caritas Internationalis" organizācijas vadītājs. Viņš norāda, ka sekojot Labā samarieša piemēram, ir jāatver sirdis mīlestībai, kas nevar būt tikai tukšs sauklis. Mīlestība veicina tikšanās kultūru un palīdz veidot brālīgāku pasauli. "Apzinoties savu identitāti un veicinot tikšanās kultūru, mēs spēsim veidot labāku politiku, taisnīgāku un cilvēcīgāku ekonomiku. Mīlestībai nav svarīgi, ka brālis un māsa nāk no šejienes vai turienes: mīlestība sarauj važas un veido tiltus" – skaidro kardināls Tagle. Viņš norāda, ka pāvesta enciklika aicina pretoties siržu, roku, prātu, savu teritoriju un savu kultūru noslēgšanai caur miera un patiesas brālības veicināšanu.

14 novembris 2020, 12:08