Meklēt

2020.11.18 ECONOMY OF FRANCESCO 2020.11.18 ECONOMY OF FRANCESCO 

Franciska ekonomika: kristīgās ētikas un ekonomiskās jaunrades saikne

Ceturtdien, 19. novembrī, online režīmā sākās starptautisks pasākums “Franciska ekonomika” (The Economy of Francesco”), kurā piedalās trīs tūkstoši jauno ekonomistu un uzņēmēju no 120 pasaules valstīm. Tas norisināsies līdz 21. novembrim.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Franciska ekonomika” ir vispasaules jauniešu kustība, kuras mērķis ir pašreizējo ekonomikas modeļu izmainīšana un iekļaujošākas un taisnīgākas sabiedrības veidošana.

Pasākumam bija jānotiek šopavasar Asīzē un dalībniekiem bija jāierodas personīgi, taču Covid-19 pandēmijas dēļ nācās mainīt programmu. Vispirms tika paziņots, ka tikšanās tiek pārcelta uz rudeni, un, kad sākās pandēmijas otrais vilnis, tika nolemts, ka tā notiks attālināti.

Jau 2019. gada maijā pāvests uzaicināja uz Asīzi jaunos ekonomistus un uzņēmējus, lai, pateicoties viņu idejām un pārdomām, dienas gaismu ieraudzītu citādāka ekonomika ar uzmanīgāku attieksmi pret vājākiem sabiedrības locekļiem un ekonomika, kas nebūtu centrēta tikai un vienīgi uz materiālo bagātību iegūšanu. Šī gada 27. oktobrī Vatikāna preses zālē notika pasākuma prezentācija. “Franciska ekonomika” tika aprakstīta kā citādāka ekonomika, kas palīdz cilvēkiem dzīvot un kas nenogalina, kas iekļauj, bet nevis izslēdz, kas humanizē, bet nevis degradē, kas rūpējas par radību, bet nevis to iznīcina.

“Franciska ekonomika” norāda uz svēto Asīzes Francisku un viņa evaņģēlisko izpratni par īpašumu, savstarpējo palīdzību un atbildību. Šos jautājumus pāvests traktē savās enciklikās Laudato si’ un Fratelli tutti. Pirms dažiem mēnešiem ekonomikas jautājumiem Svētais tēvs veltīja arī savas katehēzes. Šī gada 5. augusta katehēzes mācībā viņš jautāja: “Kā mēs šodien varam palīdzēt dziedināt mūsu pasauli?” Būdami Jēzus Kristus, dvēseles un miesas ārsta, mācekļi, mēs esam aicināti turpināt Viņa dziedināšanas un pestīšanas darbu fiziskā, sociālā un garīgā nozīmē – sacīja pāvests. Viņš atgādināja, ka gadsimtu gaitā Baznīca Evaņģēlija gaismā ir izstrādājusi sociālos pamatprincipus, kas palīdz iet uz priekšu, lai sagatavotu labāku nākotni. Francisks nosauca galvenos, savā starpā saistītos, principus: personas cieņa, atbildība par kopējo labumu, solidaritāte, subsidiaritāte, rūpes par mūsu kopējām mājām.

Savukārt 30. septembra katehēzes mācībā pāvests atgādināja, ka šodien ir vajadzīgas zāles ne tikai pret koronavīrusa izraisīto slimību, bet arī pret sociāli ekonomiskajiem vīrusiem. Pandēmija vēl skaidrāk parādīja, cik lielas netaisnības valda pasaulē – viņš uzsvēra. “Normālā” dzīve bija “slima” arī pirms pandēmijas. Tā  bija slima ar netaisnībām, nevienlīdzībām un vides degradāciju. Tāpēc mums nav jāmēģina atgriezt dzīvi tā saucamajās “normālajās” sliedēs. Niecīgais vīruss turpina dziļi ievainot un atmasko mūsu fizisko, sociālo un garīgo trauslumu. Tas skaidri parādīja, cik liela nevienlīdzība valda mūsu pasaulē. Tā attiecas uz materiālo labumu sadali, uz pieeju veselības aprūpei, tehnoloģijām, izglītībai.

“Normālā dzīve, uz kuru esam aicināti”, uzsvēra Svētais tēvs, “ir Dieva valstība, ‘kur aklie atgūst redzi, klibie staigā, lepras slimnieki kļūst tīri, kurlie atkal dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek pasludināts Evaņģēlijs’ (Mt 11, 5)”. Francisks skaidroja, ka normālajā Dieva valstības dzīvē maizes pietiek visiem un tā vēl paliek pāri. Sabiedriskās dzīves pamatā ir nevis paturēšana sev, izslēgšana un alkatīga materiālo labumu krāšana, bet savas artavas sniegšana, dalīšanās un izdalīšana (sal. Mt 14, 13-21). Tie ir žesti, pateicoties kuriem mēs varam iet uz priekšu kā sabiedrība, ģimene, pilsētas kopiena. Runa ir par sevis ziedošanu un došanu, kas nav nabagdāvanu došana, bet – sevis dāvāšana no sirds. Jēzus klātbūtnes mūsu vidū izteiktā zīme ir maigums – sacīja pāvests.

Pasākumu, kurā šobrīd piedalās ekonomikas, vadības, filoloģijas, socioloģijas, politikas zinātnes studenti un doktoranti, valsts un privātajos sektoros strādājošie ekonomisti, uzņēmēji un vadītāji, noslēgs pāvests Francisks. Sestdien, 21. novembrī viņš vērsīsies pie tā dalībniekiem ar video vēstījumu. Atgādinām, ka notiekošajam var sekot līdz Vatican News mājaslapā no pulksten 15.00 līdz 19.00 pēc Latvijas laika. Sestdien pusnaktī par godu pasākumam “Franciska ekonomika” Brazīlijā simboliskās krāsās tiks izgaismota Kristus Pestītāja statuja.

19 novembris 2020, 17:58