Meklēt

Bijušais kardināls Makkariks Bijušais kardināls Makkariks 

Bijušā kardināla Makkarika lieta – sāpīga mācība Baznīcai

Otrdien, 10. novembrī, Svētais Krēsls publicēja Ziņojumu par bijušā Vašingtonas arhibīskapa, kardināla Teodora Edgara Makkarika lietu, kurš tika izslēgts no garīdznieku kārtas. Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, aicina lasīt visu dokumentu, lai izvairītos no virspusīgiem secinājumiem. “Mēs publicējam šo ziņojumu ar sāpēm, kādas šī lieta sagādāja upuriem, viņu ģimenes locekļiem, Baznīcai ASV, universālajai Baznīcai”, savā paziņojumā raksta kardināls Parolins.

Šodien tika publicēts Ziņojums par bijušajam kardinālam Makkarikam izvirzīto apsūdzību izmeklēšanu. Tas tika izstrādāts saskaņā ar pāvesta mandātu. Dokuments ir ļoti plašs. Tā tapšana aizņēma divus gadus.

Makkariks tika apsūdzēts bērnu un pieaugušo seksuālajās izmantošanās. Rūpējoties par ievainoto un apjukušo ASV katoļticīgo kopienu, Svētais tēvs gribēja, lai šī lieta tiktu pamatīgi izpētīta. No Ziņojuma izriet divi svarīgi punkti. Pirmais attiecas uz pieļautajām kļūdām – kā persona, kas bija izdarījusi tik smagus noziegumus, varēja nonākt līdz tik augstu amatu ieņemšanai Baznīcā. Otrs punkts attiecas uz pierādījumu par nepilngadīgo izmantošanu trūkumu līdz 2017. gadam. Kad pirms trim gadiem tika izvirzītas konkrētas apsūdzības, nekavējoties tika uzsākts kanoniskais process, kas noslēdzās ar diviem pāvesta Franciska lēmumiem – vispirms Svētais tēvs atņēma Makkarikam kardināla titulu un pēc tam atstādināja no garīgās kārtas.

Šī lieta ir sāpīga mācība visai Baznīcai. Dažus pāvesta Franciska pēc 2019. gada februārī nepilngadīgo aizsardzībai veltītās tikšanās pieņemtos mērus varam izprast tieši šī notikuma gaismā – cita starpā, piemēram, pontifikālā noslēpuma atcelšanu attiecībā uz seksuālās izmantošanas gadījumiem.

“Kā par to liecina ziņojums un tajā ietverto dokumentu un informācijas apjoms, mēs devāmies patiesības meklējumos”, savā paziņojumā norāda Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, kurš piebilst: “Sāpes pavada cerības skatiens. Lai šādi fenomeni neatkārtotos, līdz ar efektīvākām normām ir vajadzīga arī siržu atgriešanās. Mums ir vajadzīgi tādi garīgie gani, kas būtu ticami Evaņģēlija sludinātāji. Bez tam mums visiem labi jāapzinās, ka tas ir iespējams tikai ar Svētā Gara žēlastību, uzticoties Jēzus teiktajiem vārdiem: ‘Bez manis jūs neko nespējat’.” 

Ziņojums angļu valodā

10 novembris 2020, 16:34