Meklēt

Pāvests Francisks un jaunais Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts Semeraro Pāvests Francisks un jaunais Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts Semeraro 

Francisks apstiprina Kanonizācijas lietu kongregācijas dekrētus

Otrdienas, 27. oktobra, pēcpusdienā Svētās Martas viesu namā pāvests Francisks pieņēma audiencē Kanonizācijas lietu kongregācijas prefektu Marčello Semeraro.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tikšanās laikā Svētais tēvs Kanonizācijas lietu kongregācijas prefektam deva atļauju publiskot dekrētus, kas apliecina vairāku ticīgo moceklību, varonīgi praktizētos tikumus un ar viņu aizbildniecību veikto brīnumu autentiskumu. Baznīca drīzumā pasludinās par svētīgiem četrus mocekļus – kapucīnu tēvus Leonardo Melki un Tomazu Salehu, kuri nogalināti pagājušā gadsimta sākumā Turcijā, kā arī itāļu priesteri Luidži Lencini un brazīliešu laji Izabellu Kristīni Mradu Kamposu.

Kanonizācijas lietu kongregācija ir atzinusi ar trīs ticīgo aizbildniecību veikto brīnumu autentiskumu, paverot viņiem ceļu uz kanonizāciju un beatifikāciju. Baznīca paaugstinās altāru godā svētīgo priesteri Džustino Maria Russolillo no Neapoles, kurš mūžībā aizgāja 1955. gadā, un pasludinās par svētīgām divas klostermāsas. Viena no tām ir Elizabete Časka, laicīgā vārdā Roze. Viņa ir Franciskāņu Krusta kalpoņu kongregācijas dibinātāja. Nākamā svētīgā dzimusi 1876. gada 22. oktobrī Bialacerkevā un mirusi 1961. gada 15. maijā Laski, Polijā. Otra māsa – Marija Lorenza Rekvence, dzimusi 1463. gadā Spānijā un mirusi 1539. gadā Neapolē, Itālijā.

Pārējie dekrēti attiecas uz divu konsekrēto personu varonīgi praktizētajiem tikumiem. Runa ir par 1903. gada 18. martā Rioklarā, Brazīlijā, dzimušā Mūsu Kunga Jēzus Kristus svēto stigmatu kongregācijas brāli Roberto Džovanni un Dievišķās Jēzus Sirds kalpoņu kongregācijas dibinātāju māsu Mariju Terēzi (1844-1908) no Spānijas.

28 oktobris 2020, 11:23