Meklēt

Svētā Krēsla Seketārs attiecībām ar valstīm Svētā Krēsla Seketārs attiecībām ar valstīm  

Noslēgusies Svētā Krēsla Sekretāra attiecībām ar valstīm vizīte Minskā

Noslēgusies arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizīte Baltkrievijā. Tās ietvaros Vatikāna pārstāvis tikās ar valsts amatpersonām, vēstniekiem un bīskapiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna valsts sekretariāta Ārlietu nodaļas vadītājs arhibīskaps Pols Ričards Galagers no 11. līdz 14. septembrim viesojās Baltkrievijā, informē Svētā Krēsla komunikācijas dikastērijs. 11. septembrī Galagers ieradās Minskā. Vatikāna delegācija devās uz Ārlietu ministriju, kur tikās ar ministru Vladimiru Makeju. Pusstundu ilgajā sarunā pārrunātas attiecības starp Svēto Krēslu un Baltkrieviju, sadarbība nacionālajā un starptautiskajā līmenī, katoļu Baznīcas ieguldījums tautas garīgās dzīves un kultūras attīstībā, sociālajā aprūpē, sociālā taisnīguma un miera veicināšanā. Skarts arī jautājums par Minskas-Mogiļevas arhibīskapa Tadeuša Kondruseviča atgriešanās Baltkrievijā iespējām.

Sestdien, 12. septembrī, Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītājs tikās ar katoļu bīskapiem. Saruna ļāva ne tikai dziļāk iepazīt izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras ticīgo kopiena un tās vadītāji, bet arī apliecināt Svētā tēva atbalstu un uzmanību, kā arī novērtēt ceļu, kādu jāveic vietējai Baznīcai, lai saglabātu uzticību savai identitātei un evaņģēliskajai misijai, vienlaikus kļūstot par efektīvu miera un vienotības līdzekli.

Sestdienas pēcpusdienā Vatikāna delegācija apmeklēja Minskas pareizticīgo dievnamu un katoļu Baznīcas katedrāli. Tā bija privāta rakstura vizīte. 12. septembra vakarā apustuliskajā nunciatūrā arhibīskaps Galagers tikās ar Baltkrievijas pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla Sergeju Aleiniku un valdības pārstāvjiem. Svētdien, 13. septembrī, nunciatūras kapelā Vatikāna viesis vadīja dievkalpojumu. Tajā piedalījās arī vairāku valstu vēstnieki. Svētdienas pēcpusdienā Galagers apmeklēja Visu Svēto baznīcu. Tas ir unikāls pareizticīgo dievnams un vienlaikus piemineklis visiem baltkrieviem, kuri krituši Otrā pasaules kara laikā. Baznīcas rektors Fjodors Povnijs viesi iepazīstināja ar baltkrievu tautas vēsturi, kultūras un kristīgās tradīcijas bagātībām. Pirmdien, 14. septembrī, arhibīskaps Pols Ričards Galagers atgriezās Vatikānā.

"Svētais Krēsls aicina visus labas gribas cilvēkus risināt sociālo un politisko krīzi Baltkrievijā miera sarunu ceļā", teica arhibīskaps Ivans Jurkovičs. Vatikāna pastāvīgais novērotājs ANO mītnē Ženēvā uzstājās ANO Cilvēktiesību padomes 45. konferencē, kas bija veltīta situācijai Baltkrievijā. "Lai atrisinātu saspīlējumus, ir nepieciešams atklāts dialogs, vardarbības atmešana, taisnīguma un cilvēktiesību ievērošana", uzsvēra arhibīskaps.

 

19 septembris 2020, 09:54