Meklēt

Svētā Damaza pagalms Vatikānā Svētā Damaza pagalms Vatikānā 

Svētā Damaza pagalms – vieta ar vēstures dvašu pašā Vatikāna sirdī

Pēc vairāk nekā sešu mēnešu ilga pārtraukuma, 2. septembrī pāvesta vadītā vispārējā audience notika ar ticīgo piedalīšanos Svētā Damaza pagalmā. Visu šo laiku Francisks vadīja katehēzes no Apustuliskās pils bibliotēkas, un tām varēja sekot līdzi tikai tiešsaistē. Ja līdz 26. februārim Svētais tēvs vienmēr tikās ar svētceļniekiem vai nu Pāvila VI zālē vai Svētā Pētera laukumā, tad šoreiz viņiem bija vienreizēja iespēja iekļūt plašākai publikai reti pieejamajā vietā – Svētā Damaza pagalmā, kas atrodas mazās Vatikāna valstiņas pašās dzīlēs. Kāda ir šīs vietas vēsture?

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētā Damaza pagalmu izveidoja pāvests Nikolajs V laika posmā no 1447. līdz 1455. gadam. Būvējot Apustulisko pili un gribot, lai tā būtu lielākā pasaulē, Nikolajs V veidoja arī pagalmu. Viņš to nosauca 37. Romas pāvesta Damaza I vārdā, kurš apustuļa Pētera pēcteča amatā atradās no 366. līdz 384. gadam. Sv. Damazs ir ievērojams ar to, ka viņš attīstīja mocekļu kultu un veicināja kristīgās ticības nostiprināšanos Apenīnu pussalā. Viņa liturģiskās piemiņas dienu Baznīca atzīmē 11. decembrī.

Kā Apustuliskās pils goda pagalms, šī vieta kalpo oficiālo delegāciju, kas dodas pie pāvesta, sagaidīšanai. Svētā Damaza pagalmā tiek svinīgi sagaidīti valstu vadītāji, valdību pārstāvji, vēstnieki vai bīskapi, kuri no visas pasaules ierodas Vatikānā “ad Limina” vizītēs. Kad tie izkāpj no automašīnām, viņiem priekšā ir Šveices gvardi, un parasti viņus tur satiek Pāvesta nama prefekts vai, retāk, kāda Romas kūrijas amatpersona, kas ir atbildīga par noteikto vizīti. Piemēram, 2016. gada 23. maijā toreizējais Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes prezidents, kardināls Žans Luī Torāns (1943-2018), bija norīkots sagaidīt un pavadīt pie pāvesta Alazharas lielimamu.

Parasti pāvests Francisks lielāko daļu ciemiņu rīta oficiālajās audiencēs pieņem Apustuliskajā pilī, bet pēcpusdienās individuāli strādā vai pieņem privātos apmeklētājus Svētās Martas namā, kur viņš dzīvo. Tātad, ja tā nav protokola vizīte, tad viņa ciemiņi nešķērso Svētā Damaza pagalmu.

Vēstures gaitā citi pāvesti izmantoja šo vietu, lai pieņemtu un svētītu apmeklētāju grupas. Vairākkārt to darīja pāvests Pijs XII. Piemēram, 1946. gada 28. jūnijā viņš tur svētīja velobrauciena Giro d’Italia dalībniekus, bet 1956. gadā pagalmā tika rīkotas svinības par godu pāvestam viņa 80 gadu jubilejā. Dažreiz arī svētais Jānis Pāvils II tur sveica svētceļniekus, piemēram, 1983. gadā, Pestīšanas Jubilejas gada ietvarā. Tomēr visbiežāk grupu pieņemšanas notika pilī.

Svētā Damaza pagalms ir arī vieta, kur katru gadu 6. maijā, ja vien to ļauj laika apstākļi, jaunie Šveices gvardi nodod zvērestu.

Vēl pavisam nesenā pagātnē šo goda pagalmu varējām redzēt televīzijā, kad 2013. gada 28. februārī Benedikts XVI teica ardievas Romas kūrijas darbiniekiem. Savukārt 2019. gada 8. jūnijā pāvests Francisks tur pieņēma iniciatīvas “Bērnu vilciens” mazos dalībniekus.

Tagad šī bija pirmā reize, kad Svētā Damaza pagalmā notika trešdienas vispārējā audience. Ja Svētā Pētera laukumā var ietilpt 50 tk. cilvēku, tad šajā pagalmā, ievērojot visus šajā koronavīrusa laikā noteiktos drošības pasākumus, ne vairāk par 5 tk. Runājot par vispārējām audiencēm, tas ir pavisam neliels skaitlis, tomēr tas iezīmē būtisku pagrieziena punktu – to, ka pēc vairāk nekā sešu mēnešu ilga pārtraukuma un virtuālās dalības audiencēs, ticīgajiem atkal ir iespēja veidot tiešu kontaktu ar Svēto tēvu.

Pāvesta vadītās vispārējās audiences ar svētceļnieku piedalīšanos Svētā Damaza laukumā notiks arī 9., 16., 23. un 30. septembrī. Pēc tam vietas izvēle būs atkarīga no sanitārās situācijas attīstības un Itālijas valdības pieņemtajiem mēriem, kuriem Vatikāns pielāgojas jau kopš paša pandēmijas sākuma.

02 septembris 2020, 16:12