Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests: Libāna ir cerības zeme

Pāvests Francisks aicina Libānas iedzīvotājus nezaudēt drosmi un cerību. Viņš atgādina, ka libānieši savas vēstures visgrūtakajos laikos ir spējuši saglabāt ticību Dievam un padarīt savu zemi par vietu, kur tiek respektēta katras personas cieņa.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests norāda, ka Beirūtas ostā notikušais sprādziens var nopietni apdraudēt Libānas nākotni. “Šādu draudu priekšā Libāna nedrīkst palikt viena”, atgādina Francisks.

“Tā ir patiesība, ka Libāna ir kaut kas vairāk nekā valsts iekārta. Šī zeme ir brīvības vēstījums un plurālisma paraugs gan Austrumiem, gan Rietumiem, - saka Svētais tēvs. - Libānas, un visas pasaules labā, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiktu iznīcināts garīgais un kultūras mantojums. Es aicinu visus libāniešus stiprināt cerību un atrast nepieciešamos spēkus un enerģiju, lai sāktu visu no jauna. Es mudinu politiķus un reliģiju vadītājus aktīvi iesaistīties valsts atjaunošanas darbā, noliekot malā savas intereses un paturot prātā kopējo labumu un tautas nākotni. Es vēršos pie Beirūtas iedzīvotājiem, kuri smagi cieta sprādzienos. Brāļi, drosmi! Lai ticība un lūgšana ir jūsu spēks! Neatstājiet savas mājas, sargājiet ticības mantojumu, neļaujiet noslāpt saviem sapņiem un stipriniet cerību labākai nākotnei! ”

Svētais tēvs aicināja bīskapus un priesterus dedzīgi veikt pastorālo darbu, kļūt par nabadzības un pazemības piemēru, veicināt harmoniju un mieru. Francisks atgādināja, ka piektdien, 4. septembrī, ticīgie visā pasaulē ir aicināti lūgties par Libānu. Šajā lūgšanas un gavēņa dienā piedalīsies arī Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins.

03 septembris 2020, 10:23