Meklēt

Kardināls Andželo Beču Kardināls Andželo Beču 

No amata atkāpjas Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts

"24. septembrī pāvests Francisks pieņēma Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekta kardināla Andželo Beču atteikumu no amata pienākumu pildīšanas, kā arī no ar kardināla titulu saistītām tiesībām", ceturtdienas vēlā vakarā paziņoja Vatikāna preses birojs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Andželo Beču dzimis 1948. gada 2. jūnijā Patadas pilsētā, Sardīnijā. 1972. gada 27. augustā iesvētīts par priesteri. Ieguvis Baznīcas tiesību doktora grādu. Vatikāna diplomātiskajā jomā darbojās kopš 1984. gada, veicot atbildīgus uzdevumus apustuliskajās nunciatūrās Centrālāfrikas Republikā, Sudānā, Jaunzēlandē, Libērijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. 2001. gada 15. oktobrī pāvests Jānis Pāvils II nominēja Andželo Beču par arhibīskapu un apustulisko nunciju Angolā. No 2003. gada viņš bija pāvesta sūtnis Kubā. 2011. gada 10. maijā pāvests Benedikts XVI nominēja arhibīskapu Beču par Vatikāna valsts sekretariāta Vispārējo lietu nodaļas vadītāja vietnieku. 2018. gada 1. septembrī pāvests Francisks nominēja viņu par Kanonizācijas lietu kongregācijas prefektu.

25 septembris 2020, 10:13