Meklēt

Svētā Franciska bazilika Asīzē Svētā Franciska bazilika Asīzē 

Asīzē Francisks parakstīs encikliku "Fratelli tutti"

"3. oktobrī pāvests ieradīsies Asīzē, lai pie svētā Franciska kapa parakstītu jauno encikliku" – paziņoja Vatikāna preses biroja vadītājs Matteo Bruni un Asīzes franciskāņu kopienas preses sekretārs priesteris Enzo Fortunato. Bruni paskaidroja, ka jaunās enciklikas nosaukums būs "Fratelli tutti".

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Fratelli tutti" ir svētā Asīzes Franciska vārdi, tāpat kā vārdi "Laudato sì", ko pāvests Francisks bija izvēlējis savas otrās enciklikas nosaukumam. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka argentīniešu pāvests nolēma parakstīt jauno encikliku pie svētā Franciska kapa. Viņš vairākkārt ir teicis, ka Asīzes Franciska dzīve, viņa pazemība un mīlestība pret nabadzīgajiem ietekmēja arī viņa – svētā Pētera pēcteča dzīvi un kalpojumu. Viņš ir pirmais pāvests, kas pieņēma Franciska vārdu.

Sestdien, 3. oktobrī, pāvests svinēs Euharistiju pie svētā Franciska kapa, kas atrodas bazilikas kriptā. Pēc Svētās Mises viņš parakstīs jauno encikliku. Matteo Bruni uzsvēra, ka sakarā ar sanitārajām normām un drošības noteikumiem Svētā tēva vizītei būs privāts raksturs, bez ticīgo klātbūtnes. Pēc dokumenta parakstīšanas pāvests atgriezīsies Vatikānā.

Asīzes franciskāņu sanktuārija, kas tiek saukts par "Sacro Convento", rektors tēvs Mauro Gambetti izdeva paziņojumu, kurā lasām: "Mēs ar lielu prieku un entuziasmu, lūgšanas garā pieņemam un gaidām pāvesta Franciska vizīti. Tas būs notikums, kas izcels brālīguma nozīmi un nepieciešamību".

Enciklika veltīta brālīguma starp personām nozīmei. Mēs esam aicināti atzīt sevi par brāļiem un veicināt mieru, harmoniju un solidaritāti starp cilvēkiem un tautām. Šī tēma sasaucas ar deklarāciju par brālīguma un miera veicināšanu, ko 2019. gada 4. februārī Abū Dabī parakstīja pāvests Francisks un Al-Azhāras galvenais imams Ahmads Al-Tajebs. Savā jaunajā enciklikā Francisks šo jautājumu skata no kristīgās perspektīvas, uzrunājot arī citas ticības cilvēkus. Ņemot vērā sarežģīto un dramatisko situāciju pasaulē, kur koronavīrusa pandēmija rada lielas ciešanas miljoniem cilvēku vairāk nekā 188 valstīs, brālīguma un miera tēma ir īpaši svarīga.

Tā būs pāvesta Franciska trešā enciklika. Pirmā enciklika "Lumen fidei" ("Ticības gaisma") publicēta 2013. gada 29. jūnijā, nepilnus četrus mēnešus pēc ievēlēšanas par pāvestu. Otrā enciklika "Laudato si" ir veltīta rūpēm par mūsu kopējām mājām. Tā publicēta 2015. gada 18. jūnijā, pusgadu pirms Parīzes klimata vienošanās parakstīšanas. Atgādinām, ka līdz 4. oktobrim turpinās iniciatīva "Radītā laiks".

21 septembris 2020, 11:14