Meklēt

Attēla vidū - Svētā Krēsla novērotājs ANO Cilvēktiesību padomē, arhibīskaps Ivans Jurkovičs Attēla vidū - Svētā Krēsla novērotājs ANO Cilvēktiesību padomē, arhibīskaps Ivans Jurkovičs 

Aicinājums mierīgi risināt krīzi Baltkrievijā

“Svētais Krēsls atjauno aicinājumu mierīgi un taisnīgi risināt sociālpolitisko pēcvēlēšanu krīzi Baltkrievijā,” teica pastāvīgais Svētā Krēsla novērotājs Apvienoto Nāciju organizācijā Ženēvā Ivans Jurkovičs, uzrunājot Cilvēktiesību padomes 45. sesijas dalībniekus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Sesija bija veltīta situācijai Baltkrievijā. Lai mazinātu spriedzi, arhibīskaps aicināja uz godīgu dialogu, atteikšanos no vardarbības, uz taisnības un tiesību respektu.

Svētā Krēsla pārstāvis atgādināja par pāvesta rūpēm Baltkrievijas un vietējās Baznīcas labā, kuras tika izteiktas 16. augusta lūgšanā “Kunga eņģelis”. Diplomātiskajā misijā šais dienās Baltkrieviju apmeklēja arī Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm Pols Ričards Galagers.

“Svētais Krēsls, vēloties mierīgu un ātru spriedzes atrisinājumu, paliek atvērts jebkādām sarunām, kas var nest nepieciešamo mieru,” ANO Cilvēktiesību padomes sesijā apliecināja arhibīskaps Ivans Jurkovičs.

19 septembris 2020, 15:54