Meklēt

Kristības Kristības 

Ticības mācības kongregācija par Kristības formulas nozīmi

Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats. Romas katehims māca, ka Kristība ir atdzimšanas sakraments caur ūdeni un vārdu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ticības mācības kongregācija paziņojusi, ka Kristības sakraments, kas tiek veikts, lietojot formulu: "Mēs tevi kristījam Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā" nav derīga un to ir jāatkārto. Dokumentā, ko parakstījis Ticības mācības kongregācijas prefekts kardināls Luis Ladaria SJ un šīs institūcijas sekretārs arhibīskaps Džakomo Morandi, un ko apstiprinājis pāvests Francisks, tiek uzsvērts, ka jebkuras izmaiņas Kristības formulā ir pretrunā ar Baznīcas mācību. "Ja kāds kristī, tad kristī pats Kristus" (Vatikāna II koncils, Konst. Sacrosanctum Concilium, 6) Jēzus ir klātesošs sakramentos.

Dokumenta "Responsum" autori norāda uz Vatikāna II koncila mācību, atgādinot, ka "nevienam, pat ja viņš ir priesteris, nav atļauts pielikt, atņemt vai izmainīt Kristības trīsvienīgo formulu un liturģiju". Priesteris nevar rīkoties citu personu, kā vienīgi Kristus vārdā. Runa ir par gadījumiem, kad tiek lietota Kristības formula izmainītā veidā, piemēram, "Mātes un tēva, krustmātes un krustēva, brāļu un māsu, draugu un ticīgo kopienas vārdā mēs tevi kristījam Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā". Šāda formula nozīmē izpratnes trūkumu par Baznīcas kalpojuma būtību, kas vienmēr ir kalpošana Dievam un Viņa tautai, nevis varas izrādīšana un manipulēšana ar tai uzticētiem sakramentiem, atgādina Ticības mācības kongregācija.

08 augusts 2020, 12:14