Meklēt

Kardināls Parolins Arsā Kardināls Parolins Arsā 

Kardināls Parolins par Arsas prāvesta vēstījuma aktualitāti

Vatikāna Valsts sekretārs kardināls Pjetro Parolins norādīja uz svētā Jāņa Marijas Vianeja vēstījuma nozīmi un aktualitāti.

Silvija Krivteža - Vatikāns

4. augustā, priesteru aizbildņa liturģiskās piemiņas dienā, kardināls Pjetro Parolins apmeklēja Franciju. Arsas katedrālē viņš vadīja dievkalpojumu, nolasīja lekciju «Pāvests Francisks un priesteri ceļā kopā ar Dievu tautu» un atklāja Kongo kardināla Emīla Biadžendzas vārdā nosaukto taku. Viņš bija svētā Jāņa Marijas Vianeja garīgais dēls. «Kardināla Biadžendzas dzīve un garīgums liecina, ka svētā Arsas prāvesta pastorālā darba stils ir universāls visās kultūrās, arī Āfrikas kultūrās», - saka svētā Jāņa Marijas Vianeja pēctecis, Francijā dzimušais poļu izcelsmes priesteris Patriss Hoholskis.

“Kardināls Biadžendza regulāri apmeklēja Arsu. Viņš mēroja ceļu, lai veidotu draudzīgas attiecības ar svēto prāvestu, mācītos un stiprinātos viņa garīgumā. Arsas prāvests viņam bija iedvesmas avots līdz pat dzīves beigām. Kardināls mācījās no viņa grēku uzklausīšanas veidu. Tie, kuri viņu pazina, stāstīja, ka viņš bija ticības liecinieks un žēlsirdības misionārs. Pateicoties svētā Jāņa Marijas Vianeja harizmai, kardināls kļuva par savas tautas vienotības zīmi, - stāsta priesteris Hoholskis. Šajā Āfrikas valstī pastāvēja tradīcija bīskapu nēsāt speciālā krēslā, kas atgādināja pāvesta troni. Biadžendza nekad neizmantoja šo privilēģiju. Viņš vēlējās iet kopā ar saviem ticīgajiem, būt savas tautas vidū. Pēc manām domām tas, ka Vatikāna Valsts sekretārs personīgi atklāja kardināla vārdā nosaukto taku, nozīmē, ka šāds pastorālā darba stils ir vajadzīgs arī šodien. Tā ir vienkāršība un tuvums. Priesteriem ir jābūt kopā ar savu kopienu.”

06 augusts 2020, 10:45