Meklēt

Ticības mācības kongregācijas ēka Ticības mācības kongregācijas ēka 

Izdots "vademecum" par nepilngadīgo izmantošanas gadījumu izmeklēšanu

Ticības mācības kongregācija piektdien publicēja "rokasgrāmatu", kurā skaidrots, kā noteikt patiesību gadījumos, kad garīdzniecības pārstāvji tiek apsūdzēti par veikto noziegumu pret nepilngadīgajiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna institūcijas izdotajā dokumentā nav ieviestas jaunas normas, tikai plašāk paskaidroti jau spēkā esošie noteikumi. "Šis ir sava veida vademecum, kas soli pa solim izskaidro, kā bīskapiem un reliģisko institūciju priekšniekiem ir jārīkojas gadījumos, kad tiek saņemts iesniegums par diakona vai priestera veikto noziedzīgo nodarījumu pret bērniem," saka arhibīskaps Džakomo Morandi, kurš veic sekretāra pienākumus Ticības mācības kongregācijā, kas izskata vissmagākos noziegumus, tostarp nepilngadīgo seksuālās izmantošanas gadījumus.  

Arhibīskaps Morandi skaidro, ka pāvesta Franciska sasauktajā ārkārtas samitā par nepilngadīgo aizsardzību Baznīcā, kas pagājušā gada februārī norisinājās Vatikānā, Bīskapu konferenču priekšsēdētāji no daudzām valstīm bija lūguši sagatavot vademecum, uzsverot, ka trūkst atbilstošu dokumentu, kuros būtu apkopotas un izskaidrotas visas Baznīcas ieviestās normas cīņā pret šāda veida noziegumiem. Jaunā "rokasgrāmata" ir atbilde bīskapu lūgumam. 30 lappušu biezais dokuments ir sadalīts deviņās nodaļās. Tas sniedz atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un izklāsta darbības noteikumus no iesnieguma par ļaunprātīgu izmantošanu saņemšanas brīža līdz izmeklēšanas procesa beigām. "Rokasgrāmata" norāda uz nepieciešamību ļoti rūpīgi pārbaudīt katru gadījumu, pat ja tas parādījies tikai plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos vai ziņojums pienācis no kāda anonīma avota.

"Šis dokuments ir vēl viens svarīgs līdzeklis cīņā pret garīdzniecības veiktajiem pārkāpumiem Baznīcā. Tas ir pamudinājums vadīties pēc patiesības un taisnīguma, un veikt preventīvu darbību," skaidro arhibīskaps Morandi. Ticības mācības kongregācijas sekretārs norāda, ka vademecum tiks regulāri atjaunināts. Dokuments, kas adresēts bīskapiem, semināru rektoriem, konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību vadītājiem, kā arī lietu izmeklētājiem, publicēts itāļu, franču, angļu, spāņu, portugāļu, vācu un poļu valodā.

17 jūlijs 2020, 12:32