Meklēt

Euharistijas svinības Svētā Pētera bazilikā Euharistijas svinības Svētā Pētera bazilikā 

Vatikāna dokuments par draudzes lomu evaņģelizācijas darbā

"Draudze ir vienmēr aktuāla, un tādai tai jāpaliek! Tā ir struktūra, ko nedrīkstam izmest pa logu. Draudze ir Dieva tautas māja, nams, kurā tā dzīvo", teica Klēra kongregācijas sekretāra vietnieks priesteris Andrea Ripa. Vatikānā pirmdien notika minētās institūcijas sagatavotā jaunā dokumenta prezentācija.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Draudzes pastorālā atgriešanās Baznīcas evaņģelizācijas misijas veikšanai" – tā saucās Klēra kongregācijas sagatavotais dokuments. Priesteris Andrea Ripa skaidro, ka dokumenta mērķis ir palīdzēt kopienai dziļāk apzināties "iziešanas" nozīmi. Arī pāvests Francisks bieži norāda uz "iziešanas" dinamikas svarīgo lomu katras draudzes dzīvē. Tāpēc ir nepieciešama pastorālā atgriešanās, lai aptvertu visus nokristītos, jo katrs no viņiem ir aicināts piedalīties Baznīcas evaņģelizācijas misijā. Lai reaģētu uz nozīmīgajām sociālajām un kultūras izmaiņām, kas notiek mūsdienu pasaulē, vajag mainīt arī pastorālā darba stilu, proti, no konservatīvas un sevī noslēgtas pastorālās aprūpes pāriet uz misionāru un atvērtu kalpojumu. Draudzes ir aicinātas kļūt par ticības stiprināšanas, kopā būšanas un savstarpējo attiecību veidošanas vietām, lai kopīgi pārvarētu vienaldzību, individuālismu un vientulību.

Klēra kongregācija ierosina draudzēm smelt iedvesmu no sanktuāriju darbības. Tie ir ikvienam cilvēkam atvērti garīgās aprūpes centri, kurus raksturo lūgšana, klusums un izlīgšanas noslēpuma svinēšana. Sanktuāriji stiprina cerību un iejūtību pret nabagiem un dažādām atmesto cilvēku kategorijām, lasām dokumentā.

21 jūlijs 2020, 09:33