Meklēt

 Lūgšana ģimenē Lūgšana ģimenē 

Ģimene ir sabiedrības svarīgākais resurss

Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija vicesekretāre Gabriela Gambino ir adresējusi videovēstījumu Kolumbijas bīskapiem. Viņa norāda uz neatliekamākajiem pastorālā darba ar ģimenēm uzdevumiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pastorālajā darbā ar ģimenēm mēs atrodamies liela izaicinājuma priekšā, proti, parādīt jaunajām paaudzēm, ka ar ģimeni nesaistās tikai pūliņi un grūtības, bet tā ir prieka un laimes avots – savā uzrunā norāda minētās Svētā Krēsla institūcijas pārstāve. Videovēstījums nosūtīts Kolumbijas Bīskapu konferences 110. plenārās asamblejas dalībniekiem. Tā notika virtuāli no 6. līdz 8. jūlijam un bija veltīta tematam “Kalpot Evaņģēlijam, lai [dotu] Kolumbijai cerību”.

Atslēgas vārds Gabrielas Gambino teiktajā ir “līdzgaitniecība”. Viņa atgādina, ka ir svarīgi palīdzēt laulātajiem izprast un atklāt laulības sakramenta dziļo nozīmi, kā arī atbalstīt viņus bērnu audzināšanā. Laulības sakraments ir Kristus klātbūtnes viņu dzīvē spožā zīme.

Garbiela Gambino, kura pati ir sieva un māte, balstoties uz savu personīgo pieredzi, norāda uz pastorālā darba ar ģimenēm prioritātēm un mērķiem, un atzīst, ka šajā pandēmijas laikā ģimenes visā pasaulē parādīja, ka tās ir sabiedrības svarīgākais resurss. Patiešām, ģimenes ar savu izturību kļuva par dzinējspēku, kas veicināja atbildību, solidaritāti, dalīšanos un savstarpējās palīdzības sniegšanu grūtībās. Tās ir un turpina būt liels “ekonomiskais, sociālais un izglītojošais amortizators”. Tādēļ tās nedrīkst atstāt vienas. Šodien jaunajām paaudzēm ir jārāda, ka ģimene ir “prieks, aicinājums un laimes ceļš”.

Gambino arī atgādina, ka, tā kā laulība ir sakraments, tad ģimene ir “mājas Baznīca”. Ko tas nozīmē konkrēti ikdienas dzīvē? Atbilde ir skaidra un pieprasa, lai pedagogi un garīgie vadītāji būtu atbildīgi, proti, viņiem pienākas palīdzēt laulātajiem atklāt Kristus klātbūtnes spēku viņu ikdienas dzīves izaicinājumu vidū. Kristīgie laulātie draugi ir liecinieki daudzām ģimenēm. Viņi ir Baznīcas veidotāji. Baznīcai ir jāpalīdz viņiem patiešām spēlēt galveno lomu pastorālajā darbā ar citām ģimenēm, kā arī ir jāpārskata jauniešu sagatavošanas laulībām metodoloģija, veidi un pieejas, jāpalīdz vecākiem bērnu audzināšanā un jāatvēlē vairāk vietas pastorālajam darbam ar vecajiem ļaudīm un trauslākajiem ģimenes locekļiem. Tie pēc minētā dikastērija vicesekretāres domām ir šodienas svarīgākie uzdevumi.

10 jūlijs 2020, 07:11