Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Covid-19 pandēmija prasa globālu vienotību un solidaritāti

"Humana comunitas" – tā saucās Pontifikālās Akadēmijas par Dzīvību izdotā otrā nota par koronavīrusa pandēmiju. Šoreiz tā veltīta sabiedrības atjaunošanās pēc pandēmijas procesam un Covid-19 izraisītās krīzes sekām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Akadēmijas par Dzīvību izdotajā dokumentā norādīti darbības virzieni: attīstīt riska ētiku, veicināt starptautisko sadarbību, stiprināt atbildību un solidaritāti. Tas sākas ar jautājumu: kādu mācību mēs esam guvuši no koronavīrusa pandēmijas? Pēc dokumenta autoru domām, galvenā mācība ir sava trausluma apzināšanās. Šo pieredzi guva īpaši tie, kuri pandēmijas laikā atradās slimnīcās, ieslodzījuma vietās vai bēgļu nometnēs. No otras puses, slimība lika mums saprast, ka dzīve ir liela dāvana un ka viss savā starpā ir saistīts.

Vatikāna institūcija aicina panākt "centienu sinerģiju" attiecībā uz informācijas apmaiņu, palīdzības sniegšanu un resursu sadali. Neatliekams uzdevums ir atbalstīt terapijas un pretvīrusa vakcīnas pētījumus. Koordinācijas un sadarbības trūkums ir galvenais šķērslis cīņā pret koronavīrusa izraisīto slimību.

Dokumenta autori skaidro arī "riska ētikas" nozīmi, saistot to ar īpašu atbildību par cilvēkiem, kuru veselība, dzīve un cieņa ir visvairāk apdraudēta. Viņi mudina apvienot spēkus un veicināt sadarbību veselības aprūpes jomā visā pasaulē, īpaši nabadzīgajās valstīs. Izdotajā dokumentā ietverts pamudinājums zinātniskos pētījumus veikt ar lielu atbildību, bez interešu konfliktiem un balstītiem uz vienlīdzības, brīvības un taisnīguma principiem. "Zinātniskos pētījumus nevar upurēt uz privāto interešu altāra", lasām dokumentā. Liels uzsvars tiek likts uz Pasaules Veselības organizācijas svarīgo lomu palīdzības sniegšanā šajā "bezprecedenta katastrofas" laikā. Pontifikālā Akadēmija par Dzīvību aicina visus labas gribas cilvēkus veicināt atbildīgu solidaritāti, kas atzītu katras personas cieņu un tiesības.

23 jūlijs 2020, 12:18