Meklēt

Vatikāna ekonomisko lietu pārvaldes ēka Vatikāna ekonomisko lietu pārvaldes ēka 

Vatikāns: vienoti noteikumi iepirkumu līgumu slēgšanai

1. jūnijā pāvests Francisks izdeva apustulisko vēstuli motu proprio formā par caurskatāmību, centralizētu kontroli un konkurenci Svētā Krēsla un Vatikāna iepirkumu līgumu slēgšanā. Dokumentā ietverto normu izdošanas mērķis ir labāka resursu pārvaldīšana un korupcijas risku novēršana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstulē pāvests atgādina kādu labas pārvaldīšanas pamatprincipu, kas attiecas uz kārtīgu ģimenes tēvu. "Laba ģimenes tēva kārtīgums ir vispārējs un maksimāli ievērojams princips", viņš saka, "pēc kura savu pienākumu veikšanā ir jāvadās visiem administratoriem". Dokumenta būtība ir divu apjomīgu normatīvo tekstu, kas ir paša motu proprio sastāvdaļa, apstiprināšana: tās ir normas par caurskatāmību, kontroli un konkurenci Svētā Krēsla un Vatikāna publisko līgumu slēgšanā un tiesiskā aizsardzība attiecībā uz līgumu caurskatāmību, kontroli un konkurenci.

Ar šo dokumentu tiek ieviesti vienoti iepirkumu  noteikumi visām Svētā Krēsla institūcijām. Jaunie standarti ir izstrādāti, pamatojoties uz pasaulē pieņemto praksi. Tiem jānodrošina iepirkuma procedūru pārredzamība un centralizēta kontrole, kā arī jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem, kas vēlas sadarboties.

Pāvesta apstiprinātās jaunās normas, kas ir dažādu Vatikāna institūciju četru gadu ilgā darba rezultāts, stāsies spēkā jūlijā.

01 jūnijs 2020, 17:34