Meklēt

Vatikāns: iznāk jauns dokuments par integrālo ekoloģiju

Vairāki Vatikāna dikastēriji kolektīvi izstrādāja dokumentu ar nosaukumu "Rūpju par kopīgajām mājām ceļā". Tādā veidā visiem kristiešiem tiek piedāvātas vadlīnijas veselīgu attiecību uzturēšanai ar apkārtējo vidi un visu Dieva radīto pasauli.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais dokuments tapa pāvesta Franciska enciklikas Laudato si' piektajā gadadienā. Šī rūpēm par mūsu "kopīgajām mājām" veltītā enciklika tika parakstīta 2015. gada 24. maijā un publicēta tā paša gada 18. jūnijā.

Jau tajā pašā gadā Svētais Krēsls izveidoja tā saukto "starpdikastēriju apaļo galdu" jeb komiteju ar mērķi veicināt enciklikas nostādņu īstenošanu dzīvē, izvērtējot, kā vislabāk ieviest integrālo ekoloģiju. Komiteja, kas sastāv no dažādām ar Svēto Krēslu saistītām institūcijām, vairākām bīskapu konferencēm un katoļu organizācijām, izstrādāja minēto dokumentu "Rūpju par kopīgajām mājām ceļā". Tas tika uzrakstīts vēl pirms koronavīrusa izraisītās pandēmijas, taču izgaismo enciklikas Laudato si' galveno vēstījumu, proti, to, ka viss ir saistīts. Katras atsevišķā krīze ir daļa no sociālās un apkārtējās vides krīzes kopumā. Līdz ar to ir vajadzīga patiesa ekoloģiskā atgriešanās.

Par šādu nepieciešamību tiek atgādināts jau pirmajā jaunā dokumenta daļā. Ir vajadzīga mentalitātes maiņa, lai mēs sāktu rūpēties par dzīvību un radīto pasauli, lai veidotu dialogu ar otru cilvēku un apzinātos, kas pasaules problēmas ir dziļi savstarpēji saistītas. Dokumentā tiek atgādināts arī par dzīvības un personas centrālo raksturu, liela vērība tiek piegriezta ģimenei, kā arī tiek runāts par audzināšanu. Otrajā daļā tiek aplūkots ar ēdienu saistītais temats. Dokumenta autori atgādina pāvesta Franciska vārdus par to, ka izmest pārtiku nozīmē zagt no nabagu galda. Viņi aicina attīstīt “daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību”, aizstāvēt mazos ražotājus un dabas resursus, kā arī cīnīties pret tādām lietām, kā zemju sagrābšana un lielie rūpniecības projekti, kas piesārņo vidi. Ikvienai ekonomiskai darbībai jābūt orientētai uz piesārņojuma samazināšanu. Integrālās ekoloģijas kontekstā liela uzmanība tiek pievērsta arī jūrām un okeāniem, katra cilvēka tiesībām legāli strādāt un saņemt taisnīgu atalgojumu, ar ģimeni un maternitāti savienojamai ekonomikai, tiesībām uz veselības aprūpi un klimata pārmaiņām. Dokumenta pēdējā daļa ir veltīta konkrētajiem Vatikāna pūliņiem ekoloģijas labā savas valstiņas teritorijā.

19 jūnijs 2020, 17:57