Meklēt

Pāvests tiekas ar kardinālu Kurtu Kohu (14.12.2017) Pāvests tiekas ar kardinālu Kurtu Kohu (14.12.2017) 

Kardināls Kohs: trīs svarīgi ekumenisma pīlāri

2020. gada 5. jūnijā Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome svin savas pastāvēšanas 60. gadadienu, taču 25. maijā pagāja 25 gadi kopš svētā Jāņa Pāvila II enciklikas "Ut unum sint" iznākšanas. Šajā sakarā minētās padomes vadītājs kardināls Kurts Kohs intervijā Vatikāna medijiem apliecināja, ka šajā laikā noietais ekumenisma ceļš ir bijis panākumiem bagāts un auglīgs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Runājot par dokumentu "Ut unum sint" (Lai viņi visi būtu viens), kas tika izdots 30 gadus pēc Vatikāna II koncila, kardināls norādīja, ka ar to pāvests Jānis Pāvils II deva jaunu impulsu koncila lēmumam par katoļu Baznīcas piedalīšanos ekumenisma kustībā. Tā bija pirmā reize vēsturē, kad pāvests uzrakstīja encikliku par ekumenismu. Tādā veidā viņš apliecināja, ka Baznīca nostājas uz "neatgriezeniska ceļa" – uzsvēra Kohs.

Savukārt jau pirms 60 gadiem, 1960. gada 5. jūnijā, svētais Jānis XXIII nodibināja sekretariātu, kas 1988. gadā pārtapa par "Pontifikālo kristiešu vienotības veicināšanas padomi". Šis pāvests vēlējās, lai katoļu Baznīcas nostāšanas uz ekumenisma ceļa kļūtu par vienu no galvenajiem Vatikāna II koncila mērķiem.

Kardināls Kurts Kohs pastāstīja, ka padome Svētā tēva vārdā veido ekumenisko dialogu ar citām kristīgajām Baznīcām un kopienām ar mērķi panākt Kristus Miesas vienotību, kas gadsimtu gaitā cieta dažādu nesaskaņu un šķelšanos rezultātā. Kardināls uzsvēra, ka šīs divas minētās piemiņas dienas parāda to, cik katoļu Baznīcai ir svarīgs ekumenisms. Pēc viņa domām, tuvākmīlestības dialogs, patiesības dialogs un visu kristiešu patiesa vienošanās Jēzus lūgšanā "Lai viņi visi būtu viens", ir trīs svarīgi ekumenisma pīlāri.

Photogallery

Baznīcas ekumenisma ceļš
05 jūnijs 2020, 12:49