Meklēt

Tikšanās Asīzē (27.10.1986) Tikšanās Asīzē (27.10.1986) 

Ekumeniskā dialoga izaicinājumi – ilgas pēc vienotības un vienota vīzija

Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes uzdevums ir īsta ekumeniskā gara attīstīšana katoliskajā Baznīcā, kā arī saišu veidošana un stiprināšana ar citām kristīgajām konfesijām. Atzīmējot padomes pastāvēšanas 60. gadadienu, priesteris Jasents Destivels (Hyacinthe Destivelle), kurš strādā dikastērija Austrumu lietu nodaļā, intervijā Vatican News atgādināja, ka šodienas izaicinājums ir ilgu pēc vienotības atjaunošana katrā no mums. Citādāk, panākumi nav iedomājami.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Priesteris Destivels paskaidroja, ka Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes misija izpaužas tuvākmīlestības dialogā (runa ir par visām tikšanās iespējām), ikdienas dzīves dialogā un ekumenismā pastorālā plānā, kā arī patiesības jeb teoloģiskā dialoga vešanā ar citām kristīgajām Baznīcām un kopienām visā pasaulē.

Runājot par augļiem, Destivels atzina, ka tie nav daudz redzami, taču tiem ir izšķiroša nozīme. Viens no svarīgiem augļiem attiecas uz dialogu ar luterāņiem – proti, deklarācijas par attaisnošanu parakstīšana 1999. gadā. Kas attiecas uz dialogu ar Austrumu Baznīcām, ir atrisinātas domstarpības kristoloģiskajos jautājumos. "Ir panākts ievērojams progress, kas ne vienmēr ir labi zināms, bet kas iezīmē izšķirošus etapus", sacīja priesteris Destivels.

Pāvests Francisks jau kopš sava pontifikāta sākuma liek uzsvaru uz trīs elementiem – viņš aicina "kopā soļot, kopā strādā un kopā lūgties". Kopā iešana ir sinodalitāte. Kas attiecas uz kopīgu darbu, pāvests ir pārliecināts, ka mums ticēs un mēs varēsim izdzīvot vienotību, pat vēl nebūdami pilnīgi vienoti, galvenokārt, pateicoties kopīgai liecībai – skaidroja Pontifikālās kristiešu vienotības padomes pārstāvis. Runājot par kopīgu lūgšanu, viņš norādīja, ka šeit visa lieta grozās ap garīgo ekumenismu, un ārkārtīgi svarīga ir savstarpēja izlīgšana. Tikai tādā veidā varam dziedēt atmiņu. Mūsu šķelšanos pamatā lielā mērā ir nevis teoloģiskie vai dogmatiskie jautājumi, bet atmiņas rētas. Tāpēc ir svarīgi lūgt cits citam piedošanu – uzsvēra priesteris Destivels.

Kristiešu vienotība, protams, aizvien ir viens no lielākajiem vai pat vislielākais mūsdienu Baznīcas izaicinājums, jo no tā ir atkarīga ticamība Baznīcas sludinātajai vēstij. Dažreiz mums liekas, ka esam lēni ekumenisma ceļā, tomēr atskatoties uz pēdējiem 60 gadiem, saprotam, ka ir paveikts ļoti daudz, jautājumi, par kuriem gadsimtiem ilgi mums bija domstarpības, ir atrisināti. Tas mums ļauj raudzīties uz nākotni ar lielu paļāvību – norādīja Destivels, vienlaikus atgādinot, ka tomēr mēs visi esam nopietna izaicinājuma priekšā, proti, mums ir jāatjauno sevī vēlme pēc vienotības, jo pretējā gadījumā nebūs panākumu. Bez tam, ir svarīgi, lai mums būtu vienota vienotības vīzija, vienota koncepcija un kopīgs mērķis. Tas ir vēl viens izaicinājums, pie kā strādā Pontifikālā kristiešu vienotības padome.

05 jūnijs 2020, 14:34