Meklēt

Pāvests Jānis Pāvils I Pāvests Jānis Pāvils I 

Vatikānā izveidots Jāņa Pāvila I fonds

Svētais tēvs ir izveidojis Jāņa Pāvila I vārdā nosauktu fondu ar mērķi padziļināti studēt Albino Lučiani mācību un garīgumu. Vatikānā turpinās "smaidīgā pāvesta" beatifikācijas process.

Silvija Krivteža - Vatikāns           

Par jaunizveidotā fonda vadītāju Francisks iecēla kardinālu Pjetro Parolinu. Fonds atrodas Vatikāna valsts sekretariātā, un tajā darbojas seši eksperti. Papildus Jāņa Pāvila I reliģiskā un kultūras mantojuma padziļinātai izpētei un izplatīšanai, fonds piešķirs arī stipendijas studentiem un izdos materiālus, kas saistīti ar viņa pontifikātu. "Neskatoties uz to, ka Jāņa Pāvila I pontifikāts ilga tikai 33 dienas, tomēr tas bija un joprojām ir svarīgs punkts universālās Baznīcas vēsturē", uzsvēra kardināls Pjetro Parolins. Albino Lučiani dzīve ir aizkustinošs stāsts par dziļas ticības un tautai tuvu cilvēku, teica jaunā fonda vadītājs. Jāņa Pāvila I mācība ir aktuāla arī šodien. Viņš bija pazemīgs, vienkāršs un sirsnīgs cilvēks. Vatikāna valsts sekretārs norāda, ka beatifikācijas procesa ietvaros savākts bagātīgs materiālu klāsts un uzsākts pētniecības darbs. Kardināls Parolins uzskata, ka motivācija šim apjomīgajam darbam ir pārliecība par Albino Lučiani – Jāņa Pāvila I personības un mācības aktualitāti.

01 maijs 2020, 11:24