Meklēt

Svētā Faustīne Kovaļska Svētā Faustīne Kovaļska 

Svētās Faustīnes piemiņas diena tiks atzīmēta visā pasaulē

Ar pāvesta Franciska lēmumu Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācija pirmdien izdeva dekrētu par māsas Faustīnes fakultatīvās piemiņas dienas iekļaušanu Baznīcas liturģiskajā kalendārā. Dokumentā izcelts Dieva žēlsirdības apustules ceļš uz svētumu un norādīts, ka viņas sludinātā vēsts ir izplatījusies visā pasaulē. 2000. gadā pāvests Jānis Pāvils II pasludināja māsu Faustīni par svētu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

"Tāpēc pāvests Francisks, atsaucoties uz bīskapu, priesteru, konsekrēto personu un ticīgo kopienu lūgumiem un ņemot vērā svētās Faustīnes garīgo mantojumu, liek svētās Marijas Faustīnes (Helēnas) Kovaļskas vārdu ierakstīt Baznīcas liturģiskajā kalendārā, un nosaka, ka viņas fakultatīvā piemiņas diena tiks atzīmēta 5. oktobrī. Lai viņas vārds tiek ierakstīts Baznīcas kalendāros, Mises liturģiskajās grāmatās un breviāros, izmantojot dekrētam pievienotos liturģiskos tekstus, kurus jāiztulko un pēc minētās kongregācijas apstiprināšanas jāpublicē vietējām Bīskapu konferencēm", – lasām dekrētā, kas datēts ar 2020. gada 18. maiju, dienu, kad pasaule svin svētā Jāņa Pāvila II dzimšanas 100. gadskārtu. Dokumentu parakstījis Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts kardināls Roberts Sara un institūcijas sekretārs arhibīskaps Arturs Rohe. Atgādinām, ka šie teksti Baznīcā Polijā ir spēkā jau vairākus gadus. Tagad tie attiecas uz universālo Baznīcu.

Pāvests Jānis Pāvils II apstiprināja māsas Faustīnes (1905-1938) atklāsmju autentiskumu 1993. gadā, kad viņu pasludināja par svētīgu. Jēzus vēsts, ko Viņš uzticēja māsai Faustīnei, ir vienkārša, bet reizē ļoti dziļa: "Stāsti pasaulei par manu bezgalīgo žēlsirdību! Lai Žēlsirdības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm, īpaši grēciniekiem. Šajos svētkos es izliešu savas žēlsirdības okeānu pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlastības avotam."

20 maijs 2020, 13:15