Meklēt

Rūpes par vidi, ekoloģija, ilgtspējīga attīstība, planētas aizsardzība Rūpes par vidi, ekoloģija, ilgtspējīga attīstība, planētas aizsardzība 

Lūgšana "Laudato sì" veltītajam gadam

Turpmākais gads ir veltīts rūpēm par mūsu “kopējām mājām”. To paziņoja pāvests svētdien, 24. maijā, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, atzīmējot savas enciklikas “Laudato sì” publicēšanas piekto gadadienu un noslēdzot šim dokumentam veltīto nedēļu.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Kā zinām, ar šo encikliku Svētais tēvs gribēja pievērst sabiedrības uzmanību “zemes un nabagu saucienam”. Enciklikas pārdomām veltītais gads noslēgsies 2021. gada 24. maijā. “Es aicinu visus labas gribas cilvēkus pievienoties, lai parūpētos par mūsu kopējām mājām un mūsu vājākajiem brāļiem un māsām” sacīja pāvests, mudinot visus lūgties arī šim gadam speciāli veltīto lūgšanu:

Mīlošais Dievs,

debesu, zemes un visa pastāvošā Radītāj.

Atver mūsu prātus un pieskaries mūsu sirdīm,

lai mēs varētu būt par radītā, kas ir Tava dāvana, daļu.

Šajos smagajos laikos esi kopā ar trūkumcietējiem,

īpaši – ar visnabadzīgākajiem un vistrauslākajiem.

Palīdzi mums izrādīt radošu solidaritāti,

lai tiktu galā ar šīs globālās pandēmijas sekām.

Dāvā mums drosmi pieņemt pārmaiņas,

kas būtu vērstas uz kopējo labumu.

Tagad vairāk nekā jebkad agrāk mēs visi varam justies

savstarpēji saistīti un cits no cita atkarīgi.

Palīdzi mums spēt sadzirdēt un atbildēt

zemes un nabagu saucienam.

Lai šī laika ciešanas kļūst

par brālīgākas un ilgtspējīgākas pasaules radīšanas sāpēm.

Marijas Palīdzētājas mīlošā skatiena pavadīti,

lūdzam Tevi caur Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

25 maijs 2020, 15:26