Meklēt

Veco ļaužu dzīvība ir tikpat vērta, cik jebkura cita cilvēka dzīvība

Pontifikālais Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs ir izdevis vēstījumu, kurā aicina darīt visu iespējamo, lai pandēmijas laikā glābtu arī gados vecus cilvēkus. Īpaša uzmanība vēstījumā ir veltīta tiem, kas dzīvo pansionātos un citās vecu ļaužu rezidenciālajās struktūrās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vēstījums ir adresēts visiem, jo īpaši tiem, kas pieņem kolektīvus lēmumus, un tajā izskan aicinājums šai smagajā brīdī neatstāt novārtā vecus ļaudis. "Ir taisnība, ka koronavīruss ir vēl jo nāvējošāks, sastopoties ar novārgušu ķermeni, taču daudzos gadījumos patoloģija, kas to veicina, ir vientulība," teikts tekstā. Dikastērijs iedrošina izmantot tādas saskarsmes formas, kā telefona zvans, video vēstījums, kā arī vēstules. 

Lai arī daudzās draudzēs darbojas cilvēki, kas piegādā vientuļajiem vecajiem ļaudīm ēdienu un medikamentus, kā arī daudzi priesteri apmeklē viņus mājās, lai administrētu sakramentus, ar to vien nepietiek. "Mūsu sirmgalvjus varam atbalstīt lūgšanās, aktivizēt viņiem adresētus solidaritātes tīklus, mobilizēt jaunus spēkus," norādīts vēstījumā. 

Pontifikālais Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs pievēršas vecu ļaužu pansionātiem, kuros šais dienās tūkstošiem sirmgalvju visā pasaulē ir miruši inficēšanās dēļ. Lai arī šais struktūrās ir liela cilvēku koncentrācija un grūtāk veikt atbilstošus prevencijas mērus, vēstījumā uzsvērts, ka glābt vecu ļaužu dzīvību ir tikpat prioritāra lieta, cik glābt jebkura cita cilvēka dzīvību.

08 aprīlis 2020, 13:20