Meklēt

Lielā piektdiena Lielā piektdiena 

Mise “pandēmijas laikā” un jauna lūgšana Lielajai piektdienai

Atbildot uz daudziem izaicinājumiem, ar kuriem Baznīca saskaras visā pasaulē, Svētais tēvs ir apstiprinājis divus jaunus liturģiskos tekstus, kas izmantojami šajā periodā. Tie ir: “Pielikums Lielās piektdienas liturģijai…” un “Pandēmijas laika Svētās Mises svinēšanas formulārs”.

S. Krivteža, J. Evertovskis – Vatikāns

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija pievieno jaunu lūgšanu nodomu Lielās piektdienas liturģijas Vispārējai lūgšanai un piedāvā svinēt īpašu Svēto Misi, lūdzot no Dieva šīs pandēmijas izbeigšanos.

Lielajā piektdienā visa katoliskā Baznīca lūgsies “par visiem tiem, kas cieš no šā brīža epidēmijas sekām, lai Dievs Tēvs dāvā veselību slimniekiem, izturību medicīnas personālam, mierinājumu ģimenēm un pestīšanu visiem mūžībā aizgājušajiem epidēmijas upuriem.”

“Kunga Ciešanu dievkalpojumam šī gada Lielajā Piektdienā ir īpaša nozīme briesmīgās pandēmijas dēļ, kas skar visu pasauli,” lasām dekrētā. Līdz ar to, minētā kongregācija “ierosina pievienot Kunga Ciešanu dievkalpojuma Vispārējai lūgšanai nodomu, ar kuru ciešanu piemeklētie cilvēki vēršas pie Dieva Tēva un visi, neraugoties uz bēdām, var piedzīvot prieku par viņa žēlsirdību.”

Bez tam, kongregācija, atbildot daudziem saņemtajiem lūgumiem, “dod iespēju svinēt Svēto Misi pandēmijas laikā, lūdzot tās izbeigšanos. “Tev nebūs jābaidās no mēra, kas klīst tumsā (sal. Ps 90, 5-6). Šie psalmista vārdi aicina mūs ļoti paļauties uz Dieva uzticīgo mīlestību, kurš nekad neatstāj savu tautu pārbaudījuma laikā”, teikts dekrētā.

02 aprīlis 2020, 19:01