Meklēt

Kardināls Roberts Sara Kardināls Roberts Sara 

Kardināls Sara: Kunga sirds iežēlosies par mums un mūs izglābs

«Lūgsim Kungu, un Viņa sirds iežēlosies par mums un mūs izglābs», saka kardināls Roberts Sara. Viņš aicina ticīgos vienoties kopīgā lūgšanā uz Dievu un Vissvētāko Jaunavu Mariju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts norāda uz daudzām grūtībām, ar kādām Baznīca šajās dienās saskaras pastorālajā kalpojumā un sakramentālajā dzīvē. «Pat ja valsts vai ekleziālās varas noteiktie ierobežojumi mums liedz apmeklēt dievnamu, lai satiktos ar Dievu un piedalītos dievkalpojumā, atcerieties, ka neviens un nekas nevar mums liegt vērsties pie Dieva un lūgt Viņa palīdzību šajā pārbaudījumu laikā», raksta kardināls Sara.

Romas kūrijas institūcijas vadītājs atgādina, ka mēs esam aicināti uzticēties Dieva Tēva mīlestībai un sirsnīgi lūgt Mariju, lai viņa mūs paslēpj zem sava apmetņa. «Visi kopā, ar vienu sirdi un vienu dvēseli, vienoti ticībā un cerībā, pacelsim savas rokas uz Dievu un lūgsim Viņa palīdzību. Uzticēsim Viņam pasauli un Baznīcu. Jēzus sirds iežēlosies par mums un Viņš mūs izglābs», saka Vatikāna dikastērija prefekts.

04 aprīlis 2020, 17:02