Meklēt

Apsveikuma vēstījums budistu Vesakh/Hanamatsuri svētkos

Arī šogad Pontifikālā Starpreliģiju dialoga padome ir nosūtījusi vēstījumu visām budistu kopienām pasaulē Vesakh, jeb kā tos sauc Japānā, Hanamatsuri - tulkojumā "Ziedu svētkos".

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vēstījuma centrā ir aicinājums  "veicināt līdzi jušanas un brālīguma kultūru, lai mazinātu cilvēces un vides ciešanas." Sadarbības gaitā tiek cerēts arī kopā izskaust sociāla rakstura ļaunumu. Vēstījumā tiek pieminēti visi cilvēki, kuri cieš no koronavīrusa pandēmijas, kā arī tie, kas viņiem palīdz un iedrošina šo smago brīdi pārdzīvot ar cerību. 

Vesakh/Hanamatsuri ir visnozīmīgākie budistu svētki. Tajos tiek pieminētas galvenās aktivitātes Budas dzīvē. 2020. gadā dažādās zemēs, kur dominē budistu kultūra, šie svētki, saskaņā ar vietējām tradīcijām, tiek atzīmēti atšķirīgos datumos. Šogad lielākā budistu pasaules daļa tos svinēs 6. maijā.

Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes vēstījumā tiek pieminēts dokuments "Par cilvēku brālīgumu miera un kopīgas sadzīves labā pasaulē", kā arī pāvesta Franciska tikšanās ar Taizemes budistu virsvadītāju pagājušā gada novembrī. Svētais tēvs izteica aicinājumu pieaugt labās attiecībās, nākt klajā ar brālīguma iniciatīvām un īstenot tās praksē, raugoties arī tā dēvētā "kopējā nama" perspektīvā. 

Akcents apsveikuma vēstījumā tiek likts arī uz savstarpēju atkarību citam no cita, tāpēc budisti tiek aicināti "atbalstīt draugus kristiešus", lai veicinātu brālīguma saites. "Tāpat kā mēs, budisti un kristieši, mācāmies viens no otra būt savstarpēji uzmanīgākiem un līdzjūtīgākiem, tādā pašā veidā varam turpināt sadarbības veidus, lai mūsu attiecības kļūst par svētības avotu visām dzīvajām būtnēm un visai planētai, kas ir mūsu kopējās mājas," teikts vēstījumā. 

Vēstījumā, ko parakstījis Pontifikālās Starpreliģiju padomes prezidents, kardināls Anhels Aijuzo Giksots un sekretārs Kodithuvakku Indunils, atzīmēts, ka Vesakh svētki atgādina par to, kā princis Sidharta, noskuvis galvu, devās gudrības meklējumos, atteikdamies no sava prinča stāvokļa. Benaresā viņš apmainīja savas zīda drēbes pret vienkāršu mūka apģērbu. Šis žests liek atcerēties svēto Asīzes Francisku. Arī viņš savas bagāta jaunekļa drēbes samainīja pret kāda nabaga drēbēm, jo gribēja sekot Jēzum. Vēstījumā teikts, ka Sidhartas Budas un svētā Asīzes Franciska piemērs iedvesmo uz atteikšanos no pasaulīgajām lietām, lai veltītos tam, kas ir patiesi svarīgs. 

Visbeidzot, vēstījumā izteikts aicinājums kopīgiem spēkiem sagatavot globāla rakstura pasākumu, kas notiks šī gada 15. oktobrī un būs veltīts izglītībai globālos mērogos. Kā jau ir norādījis pāvests Francisks, šī tikšanās tiek rīkota ar mērķi "pastiprināt devumu jauno paaudžu labā caur atvērtu un visus iekļaujošu izglītību, tādu izglītību, kas spēj pacietīgi uzklausīt, veikt konstruktīvu dialogu un ir gatava uz savstarpēju sapratni".

03 aprīlis 2020, 21:33