Meklēt

Svētā Pētera bazilika Svētā Pētera bazilika 

Vatikāns: norādes Klusās nedēļas svinēšanai

Dieviškā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija 25. martā izdeva dekrētu par Klusās nedēļas dievkalpojumu svinēšanu laikā, kad pasauli skar koronavīrusa pandēmija. Valstīs, kurās ir spēkā ierobežojumi, ticīgo pulcēšanās nebūs iespējama.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Gaidāmās Lieldienas kristīgajai pasaulei šogad, diemžēl, būs citādas, un tukšie dievnami ir šī pārbaudījumu perioda sāpīgais simbols. Ņemot vērā pašreizējā brīža situāciju, Vatikāns bija spiests izstrādāt jaunu dekrētu ar “vispārējām norādēm” attiecībā uz dievkalpojumu organizēšanu no Palmu svētdienas līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.

Seko dokumenta teksts:

Dekrēts Covid-19 laikā

Ņemot vērā straujo pandēmijas Covid-19 izplatīšanos un atsaucoties uz ieteikumiem, kas saņemti no bīskapu konferencēm, Kongregācija veic vispārējo normu un ieteikumu, kas bīskapiem jau sniegti iepriekšējā, 2020. gada 19. marta, dekrētā, atjaunināšanu.

Tā kā Lieldienu datumu pārnest nevar, slimības skartajās valstīs, kur ir noteikti cilvēku pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi, bīskapi un priesteri Lielās nedēļas rituālus veic bez ticīgo līdzdalības un piemērotā vietā, izvairoties no koncelebrācijas un miera žestu apmaiņas.

Ticīgie tiek informēti par svinību sākuma laiku, lai viņi varētu vienoties kopīgā lūgšanā savās mājās, izmantojot arī dažādus komunikācijas līdzekļus. Katrā gadījumā joprojām ir svarīgi veltīt pienācīgu laiku lūgšanai, īpaši izceļot Liturgia Horarum nozīmi.

Bīskapu konferences un atseviškas diecēzes ir aicinātas ticīgajiem piedāvāt materiālus, kas veicinātu lūgšanu ģimenē un personisko lūgšanu.

1 – Pūpolu svētdiena. Kunga ierašanās Jeruzalemē piemiņa tiek svinēta dievnamā; katedrālēs tiek izmantota Romas Misālē paredzētā otrā forma, bet draudzes baznīcās un citās vietās - trešā.

2 – Hrizmas svētīšanas Mise. Izvērtējot konkrēto situāciju dažādās valstīs, bīskapu konferences var sniegt norādes par iespējamu tās pārcelšanu uz citu datumu.

3 – Lielā ceturtdiena. Kāju mazgāšana, kas jau nav obligāta, tiek izlaista. Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas svētās Mises beigās tiek izlaista arī procesija un Vissvētākais Sakraments tiek uzglabāts tabernakulā. Šajā dienā tikai priesteriem ir dota iespēja svinēt svēto Misi bez ticīgo līdzdalības, atbilstošā vietā.

4 – Lielā piektdiena. Bīskapiem ir jārūpējas, lai vispārējā lūgšanā tiktu sagatavots īpašs nodoms par tiem, kuri pārdzīvo satraucošo situāciju, par slimajiem un mirušajiem (sal. Missale Romanum). Krusta adorācija un tā skūpstīšana ir atļauta tikai celebrantam.

5 – Lieldienu Vigīlija. To vajadzētu svinēt tikai katedrālēs un draudzes baznīcās. Kristības liturģijas vietā tiek izmantota tikai kristību solījumu atjaunošana (Missale Romanum).

Šis dekrēts tiek ievērots arī garīgajos semināros, priesteru kolēģijās, klosteros un reliģiskajās kopienās.

Tautas dievbījības izpausmes un procesijas, kas bagātina Lielās nedēļas un Lieldienu Triduum dienas, pamatojoties uz diecēzes bīskapa lēmumu var tikt pārnestas uz citām piemērotām dienām, piemēram, 14. un 15. septembri.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Dieviškā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, 2020. gada 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos.

Prefekts: Roberts kardināls Sara 

Arhibīskaps sekretārs: Arturs Rohe

25 marts 2020, 15:03