Meklēt

Lūgšanā saliktas rokas  Lūgšanā saliktas rokas  

Publicēts pāvesta vēstījums 2020. gada Lielajā gavenī

Šī gada Lielajā gavēnī Svētais tēvs aicina samierināties ar Dievu, dziļāk pārdomāt Lieldienu noslēpumu, veidot patiesu un atklātu dialogu ar Dievu un tuvāko. Šādā veidā kristieši varēs kļūt par zemes sāli un pasaules gaismu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Kristus vārdā lūdzam: samierinieties ar Dievu!» (2 Kor 5,20). Apustuļa Pāvila vārdi ir pavesta Franciska vēstījuma Lielajam gavēnim temats. Pirmdien, 24. februārī, Vatikānā notika vēstījuma prezentācija. Tajā piedalījās Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Pīters Turksons un sekretārs Bruno Maria Dufē, kā arī Romas pediatriskās slimnīcas Bambin Gesù vadītāja Mariella Enoka.

Lielais gavēnis sāksies 26. februārī. Šajā dienā Romas Svētās Sabīnes bazilikā pāvests vadīs Pelnu trešdienas dievkalpojumu. Vēstījumā Francisks norāda, ka Kungs mums dāvā iespēju sagatavoties Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpuma svinēšanai. Domās un sirdī nepārtraukti ir jāatgriežas pie Lieldienu noslēpuma. Kristīgais prieks rodas no Labās vēsts klausīšanās un pieņemšanas: no kerigmas. Tajā ir ietverts autentiskas un konkrētas mīlestības noslēpums. Pāvesta vēstījums izdots vairākās valodās.

24 februāris 2020, 13:01