Meklēt

Pāvests tiekas  ar apvienības "Pro Petri Sede" apvienības biedriem Pāvests tiekas ar apvienības "Pro Petri Sede" apvienības biedriem 

Pāvests "Pro Petri Sede" biedriem: "Esiet nelokāmi savā ticībā!"

"Esiet nelokāmi savā pārliecībā un savā ticībā! Esiet gaisma, kas cilvēku sirdis piepildīs ar cerību!"– uzrunājot apvienības "Pro Petri Sede" biedrus, teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Apvienības "Pro Pteri Sede" biedri piedalījās gadskārtējā svētceļojumā uz Romu. Tā ietvaros bija paredzēta arī audience pie pāvesta. Minētā institūcija darbojas Beļģijā un Nīderlandē. Tās darbības mērķis ir vākt naudas līdzekļus Apustuliskā Krēsla vajadzībām, īpaši tā karitatīvo projektu īstenošanai. Francisks sirsnīgi pateicās viņiem par atbalstu un kristīgo liecību. Viņš atgādināja, ka katram cilvēkam ir tiesības saglabāt savu integritāti un cieņu, neatkarīgi no tautības un sociālā statusa. Šodienas pasaulē, kurā notiek straujas pārmaiņas un neapvaldīta dzīšanās pēc slavas, bagātības un karjeras, malā tiek nostumti visvājākie, jo viņi traucē ceļā. "Cik daudzi gados vecie, vēl nedzimušie, personas ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, nabadzīgie tiek uzskatīti par nelietderīgiem!" – teica pāvests.

“Šodien mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, kas attiecas uz cilvēku ģimeni un tās kopīgām mājām. Mūs satrauc tautu nemiera sauciens, kuras cieš, īpaši karu, piespiedu pārvietošanas, nabadzības un dabas degradācijas dēļ. Tāpēc neatliekams uzdevums ir pārtraukt nabadzīgo cilvēku izmantošanu, - teica pāvests Francisks. - Nekavējoties ir jāizbeidz vardarbība, kari un konflikti, kas daudziem cilvēkiem liek pamest savu zemi, savas mājas. Es vēlos atgādināt par nepieciešamību rūpēties par mūsu kopīgajām mājām un vēlreiz aicinu visus uz ekoloģisko atgriešanos. Jūsu sniegtā kristīgās dzīves liecība, kas izpaužas caur dāsnumu un uzmanību pret citiem, šodien mūs no jauna mudina cīnīties pret individuālisma, egoisma un vienaldzības klimatu, kas apdraud mieru cilvēku starpā, kā arī apkārtējo vidi.”

25 februāris 2020, 09:35