Meklēt

Pāvesta lūgšanu nodoms februārī veltīts migrantiem

Baznīca rūpējas par cilvēkiem, kuri bēg no kara, vardarbības, nabadzības un dabas katastrofām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks aicina visus labas gribas cilvēkus uzklausīt migrantu saucienus, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas. Viņš atgādina, ka mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Vatikāna publicētajā video Svētais tēvs skaidro:

“Migranti bieži ir cilvēktirdzniecības un kontrabandas upuri. Viens no noziedzības iemesliem ir saistīts ar to cilvēku alkatību, kuri ir gatavi darīt jebko, lai tikai sevi bagātinātu. Šādā veidā iegūtā nauda ir netīra, noziedzīga, un tā ir aptraipīta ar asinīm. Es nepārspīlēju. Šī nauda ir aptraipīta ar asinīm. Tāpēc lūgsimies, lai tik daudzo migrantu, noziedzīgu cilvēktirdzniecības darījumu upuru, saucieni teik uzklausīti, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas.”

07 februāris 2020, 11:00